Vragen over een beslissing van je school of centrum?

Eerst naar je directeur of bestuur

Heb je vragen over een beslissing van je school of centrum?  Probeer dat in de eerste plaats te bespreken met je directeur en met je werkgever: het bestuur van je school of centrum.

Krijg je daar geen gehoor? Dan zijn er een aantal kanalen om je stem te laten horen.

Naar boven

Personeelszaken

Heb je vragen over het personeelsbeleid? Of ben je het niet eens met een beslissing van je bestuur: een aanstelling of een vaste benoeming die je niet kreeg, een ontslag, de verdeling van opdrachtenpakketten, de verdeling van lestijden ...?

  • Spreek een vakbondsafgevaardigde of andere werknemersafgevaardigde aan. Die kan zaken van algemene aard (regels over arbeidstijd, prestatieregeling, verdeling van bijkomende taken …) voorleggen binnen:

  • Individuele beslissingen zoals een aanstelling of een vaste benoeming worden in principe niet op het LOC of de ondernemingsraad, het BC of het ABC behandeld. Je vakbondsafgevaardigde of een andere juridische raadgever kunnen je adviseren over verdere stappen.
     
  • Tegen een negatieve evaluatie kan je in beroep gaan bij het college van beroep.  
     
  • Tegen een tuchtmaatregel, een preventieve schorsing of een ontslag om dringende redenen kan je beroep aantekenen bij de kamer van beroep.

Naar boven

Welzijn op het werk

Meld problemen met welzijn en bescherming op het werk (de verwarming die niet werkt, een losgekomen stopcontact …) aan:

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's