Voorrang in Brussel: bewijs je kennis van het Nederlands

In Brussel kan je kind voorrang krijgen bij de inschrijving in een school als je Nederlands kent. Die kennis kan je op verschillende manieren aantonen.

Secundair onderwijs gevolgd

Je bewijst je kennis van het Nederlands met een van de volgende studiebewijzen:

 • Nederlandstalig diploma van secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs (of een hoger diploma)
 • Nederlandstalig getuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs

Volgende Nederlandstalige studiebewijzen zijn daarmee gelijkgesteld:

 • Getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs
 • Diploma van hoger secundair technisch onderwijs
 • Diploma van hoger secundair kunstonderwijs
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs
 • Brevet van de hogere secundaire beroepsschool
 • Studieattest van het 6de leerjaar van het beroepssecundair onderwijs
 • Studiegetuigschrift van het 6de leerjaar van het beroepssecundair onderwijs

Een attest van de scholen waaruit blijkt dat je minstens 9 jaar als regelmatige leerling onderwijs hebt gevolgd in het Nederlandstalig lager én secundair onderwijs geldt ook als bewijs van je kennis van het Nederlands.

Naar boven

Bewijs van beheersing van het Nederlands

Je kan ook met een van volgende documenten bewijzen dat je het Nederlands beheerst op niveau B2 of hoger van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen:

 • Een studiebewijs van een door de Vlaamse Gemeenschap erkende school of een daarmee gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • Een attest van een Huis van het Nederlands
 • Een attest van het behalen van het niveau voldoende kennis bij het selectiebureau van de federale overheid (SELOR)

Opgelet: voor inschrijvingen voor de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 in het secundair onderwijs in Brussel volstaat een bewijs dat je het Nederlands beheerst op niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

Naar boven


Extra informatie

Websites

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs