Voorleessoftware voor leerlingen met leesbeperkingen

Leerlingen met een lees- of een schrijfprobleem in het lager en secundair onderwijs kunnen gratis voorleessoftware gebruiken. 

Wie kan gratis abonneren?

Alle leerlingen uit het gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs met een van de volgende profielen:

 • Leerlingen met een attest dyslexie (ernstige leesproblemen)
 • Leerlingen met een attest dyspraxie (ernstige schrijfproblemen)
 • Leerlingen in het gewoon onderwijs met een gemotiveerd verslag
 • Leerlingen met een (inschrijvings)verslag type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod
 • Leerlingen met een ADIBib-attest van het CLB. Dat is een attest voor jongeren die buiten de bovenstaande doelgroepen vallen maar die wel zinvol gebruik kunnen maken van ADIBoeken en voorleessoftware.

De doelgroep is dus ruimer dan leerlingen met dyslexie of een leerstoornis. Het gaat om voorleessoftware en niet om dyslexiesoftware.

Ook leerlingen met een van de bovenstaande profielen uit de opleidingen secundair na secundair en hbo5 Verpleegkunde komen in aanmerking.

De software is niet gratis voor cursisten uit het volwassenenonderwijs, studenten uit het hoger onderwijs en jongeren die huisonderwijs volgen. Zij kunnen wel gratis ADIBoeken gebruiken, maar moeten zelf de voorleessoftware aankopen of daarvoor een beroep doen op het beleid van hun onderwijsinstelling.

Naar boven

Welke software?

Je kan kiezen uit 4 verschillende programma’s:

 • SprintPlus 
 • Alinea
 • Kurzweil3000
 • TextAid

De 4 programma’s hebben dezelfde functies:

 • Spellingcorrectie
 • Woordvoorspeller
 • Voorleesfunctie met 4 talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits.
 • Typefunctie
 • Lezen en schrijven in ADIBoeken

Meer informatie van ADIBib:

Naar boven

Hoe werkt het?

Een leerling vanaf 13 jaar, een van zijn ouders, iemand van de school of een logopedist kan een leerling registreren. Bij de registratie kan je kiezen uit diverse softwarepakketten. De leerling krijgt een gratis jaarabonnement, dat elk schooljaar vernieuwd kan worden.

 • Een accounthouder registreert de leerling en vraagt de software aan.
 • Je kan in de loop van augustus gratis registreren voor het volgende schooljaar op de website ADIBib.
 • Je kiest bij de registratie een softwarepakket. Die keuze geldt dan voor een schooljaar
 • Je moet de registratie elk schooljaar vernieuwen. Bij een vernieuwing kan je de softwarekeuze wijzigen.
 • Er is geen deadline voor de registratie: je kan op elke dag een aanvraag indienen voor het lopende schooljaar.
 • De vzw Eureka checkt je aanvraag. Je ontvangt een mail met de info om de weblicentie op te starten.

Naar boven

Extra informatie

Naar boven