Voedselveiligheid: het Federaal Voedselagentschap en je onderwijsinstelling

Het Federaal Voedselagentschap waakt over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel. In je onderwijsinstelling vallen bepaalde activiteiten met voedsel, drank, plant of dier onder de bevoegdheid van het agentschap.  Je instelling is dan een ‘operator’ en moet zich aan de voorschriften over voedselveiligheid houden. Het agentschap neemt initiatief om je onderwijsinstelling te controleren. De inspecteurs van je Provinciale Controle Eenheid (PCE) voeren die controle uit, maar zijn ook je 1ste aanspreekpunt bij al je vragen over voedselveiligheid.

Wat doet het FAVV? Wat betekent het voor jou als een activiteit onder de bevoegdheid van het FAVV valt?

Je Lokale Controle Eenheid (LCE) is je 1ste aanspreekpunt. Daarnaast krijg je ook ondersteuning via de website en opleidingen.

Je Lokale Controle Eenheid controleert je onderwijsinstelling aan de hand van checklists. Foodweb maakt de resultaten bekend.