Vlaams opleidingsverlof

Werk je in de privésector en wil je een opleiding volgen in het volwassenenonderwijs? Dan kan je mogelijk Vlaams opleidingsverlof opnemen. Je hebt dan het recht om afwezig te zijn op het werk met behoud van je loon.

Naar boven

Welke opleidingen?

Je kan Vlaams opleidingsverlof aanvragen voor:

Naar boven

Voorwaarden

  • Je werkt minstens halftijds in de privé-sector in het Vlaams Gewest
  • De gevolgde module omvat minimaal 32 lestijden 

Bekijk de voorwaarden in detail op de pagina over Vlaams opleidingsverlof op Vlaanderen.be.

Naar boven

Hoeveel verlof mag je opnemen?

Je kan elk schooljaar niet meer dan 125 uren Vlaams opleidingsverlof aanvragen.

Hoeveel je per schooljaar kan aanvragen hangt ook af van je tewerkstellingspercentage en het aantal lestijden dat je volgt.

Bekijk de uitgebreide informatie over hoeveelheid en duur op de pagina over het Vlaamse opleidingsverlof op Vlaanderen.be.
 

Naar boven


Extra informatie

Website

Naar boven