Vlaams en internationaal onderwijsonderzoek

Het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek doet onderzoek naar thema's die de Vlaamse overheid als prioritair en relevant beschouwt voor de beleidsvoorbereiding en -evaluatie en voor kennisoverdracht.

Periodieke peilingen gaan na in hoeverre leerlingen de eindtermen of ontwikkelingsdoelen beheersen. Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen ontwikkelt en organiseert de peilingen en bijbehorende paralleltoetsen.

Vergelijken met andere onderwijssystemen is leerrijk. Vlaanderen neemt dan ookĀ regelmatig deel aan internationaal vergelijkende onderzoeken en projecten rond onderwijs, zoals PISA, TALIS, PIAAC en TIMSS.

Beleidsrelevant onderzoek bundelt alle vormen van onderzoek die voortkomen uit kennisvragen met een hoge relevantie voor het beleid.

Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming gebruikt indicatoren om het Vlaamse onderwijsbeleid te monitoren en in Europees perspectief te plaatsen.