Vlaams doopkader

Activiteiten van studentenorganisaties, waaronder studentendopen, moeten op een aangename, volwassen en verantwoordelijke manier verlopen. Daarom zijn er op lokaal niveau en op instellingsniveau doopcharters, doopdecreten en andere afsprakenkaders afgesloten.

In het Vlaams kader doop- en andere studentikoze activiteiten vind je de richtlijnen waar studentenorganisaties zich aan moeten houden.

De richtlijnen worden doorvertaald in lokale regelementen door organisaties, instellingen en overheden.

Ben je verantwoordelijke in een studentenorganisatie of een onderwijsinstelling? Onderschrijf het kader via het contactveld hieronder.


Extra informatie

Verwante pagina

Documenten

Onderschrijf het Vlaams doopkader

Het Departement Onderwijs en Vorming verwerkt deze contactgegevens in het kader van het Vlaams kader doop- en andere studentikoze activiteiten. In geen geval zullen wij de gegevens gebruiken voor andere doeleinden. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van uw persoonsgegevens.

Uw rechten:

U kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en u kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat we uw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft.  Als u vragen hebt over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be.

Bent u het niet eens met de manier waarop we uw gegevens verwerken, dan kunt u zich wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/privacyverklaring