Verminderde prestaties na beslissing adviserend arts

Wat is het?

  • Tijdelijke personeelsleden die geen recht meer hebben op bezoldigd ziekteverlof, en ten laste van het ziekenfonds vallen, kunnen van de adviserend arts van het ziekenfonds de toestemming krijgen om het werk deeltijds te hervatten.
  • Voorwaarden en gevolgen, begin, duur en einde
  • Aanvraagprocedure voor je personeel

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina over verminderde prestaties na beslissing adviserend arts voor personeel.

Naar boven

Wat moet ik doen?

De adviserend arts van het ziekenfonds bepaalt de periode en het volume van de toegelaten activiteit. De afwezigheid aangepaste arbeid is geen recht voor je personeelslid: de hogeschool moet hiermee instemmen.

Meld aan het ministerie

Meld dit elektronisch met een RL-12 met DO 225 – Afwezigheid aangepaste arbeid ziekenfonds.

Het is van belang dat deze DO gebruikt wordt voor alle gevallen van aangepaste arbeid, ook progressieve tewerkstelling genoemd, om de correcte verplichte elektronische aangifte vanaf 1/7/2020 te garanderen.

Bezorg ook de beslissing van de adviserend arts aan je dossierbehandelaar of via mail aan personeel.hogeronderwijs@vlaanderen.be.

Je personeelslid ontvangt een salaris voor het gedeelte van de opdracht dat hij hervat. Voor het gedeelte dat hij niet uitoefent, ontvangt hij een vergoeding van het ziekenfonds.

Aangezien je personeelslid nog een gedeelte van zijn prestaties uitoefent, telt deze periode mee voor de opbouw van het recht op bezoldigd ziekteverlof.

Vind meer informatie:  

Naar boven

 

Extra informatie