Verlof wegens overmacht

Wat is het?

Dit verlof  kan je nemen als je, door overmacht, aanwezig moet zijn bij bepaalde personen, wegens ziekte of een ongeval dat hen overkwam.

De omschrijving ’aanwezig moeten zijn’ is niet beperkt tot je aanwezigheid thuis. Het is ook mogelijk dat je aanwezig moet zijn op een andere plaats, zoals tijdens ziekenvervoer, of in een ziekenhuis.  De arts oordeelt of je aanwezigheid absoluut vereist is en bezorgt je een attest.

Recht of gunst?

Dit verlof is een recht. Het geldt zowel voor vastbenoemde,  tot de proeftijd toegelaten als tijdelijke personeelsleden.

Naar boven

Voorwaarden

Je kan deze vorm van verlof krijgen als je, door overmacht, aanwezig moet zijn bij een van de volgende personen:

  • Je echtgenoot

  • Je samenwonende partner

  • Een bloed- of aanverwant van jezelf of je samenwonende partner

  • Een met het oog op zijn adoptie of pleegvoogdij opgenomen persoon

De zieke of het slachtoffer van het ongeval moet onder hetzelfde dak wonen.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Tijdens dit verlof ben je in dienstactiviteit.

Salaris

Tijdens dit verlof ontvang je je salaris.

Anciënniteit

Het verlof telt mee voor je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Naar boven

Begin - duur - einde

Begin

Er is geen vaste begindatum.

Duur en einde

Maximaal 4 dagen per burgerlijk jaar, te nemen in volledige dagen.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Contact

Uitbreiding verlof wegens overmacht

Bovenop het verlof wegens overmacht heeft het personeelslid vanaf 1 januari tot en met 30 juni 2021 bijkomend recht op verlof wegens overmacht.