Verlof wegens opdracht: wat je organisatie moet weten

Welke kosten betaalt je organisatie aan het ministerie van Onderwijs?

Het ministerie van Onderwijs betaalt je salaris uit.

Je organisatie betaalt de totale loonkosten aan het ministerie terug:

 • Je brutosalaris op basis van je tewerkstellingsvolume, inclusief de werkgeversbijdrage

 • Je vakantiegeld en eindejaarstoelage op basis van je tewerkstellingsvolume

 • De administratiekosten (60 euro per begonnen maand)

 • Als je verlof niet loopt tot 31 augustus van een schooljaar: bijkomende salariskosten, berekend op basis van volgende principes:

  • Alle kalenderdagen van het verlof worden opgeteld, met een maximum van 300 dagen per schooljaar.

  • Die som wordt met 0,2 vermenigvuldigd.

  • Het resultaat wordt afgerond naar de lagere eenheid.

  • Van dat aantal dagen worden de salariskosten als extra kosten aangerekend.

Naar boven

Wanneer ontvangt je organisatie de factuur voor terugbetaling van je salaris?

Voor de periode Factuur
September en oktober jaar x November jaar x
November en december jaar x + eindejaarstoelage jaar x Tussen begin januari en eind april jaar x+1
Januari tot en met april jaar x+1 Tussen begin mei en eind augustus jaar x+1
Mei tot en met augustus jaar x+1 + vakantiegeld uitbetaald jaar x+1 Tussen begin september en eind december jaar x+1

Naar boven

Hoe kan je organisatie de loonkosten ramen?

Om je loonkosten in te schatten, heeft je organisatie je salarisschaal en je geldelijke anciënniteit nodig.
Je organisatie moet ook weten of je vastbenoemd of tijdelijk bent, en of je in aanmerking komt voor een haard- of standplaatstoelage. Je vindt die gegevens op je salarisbrief.

Detachering: loonkosten ramen

Naar boven

Wat doe je bij ziekte van een gedetacheerde?

Meld de ziektedagen van je gedetacheerde personeelsleden aan de cel Detacheringen door het formulier te mailen naar detacheringen.onderwijs@vlaanderen.be:

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij de cel Detacheringen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving

Contact
Daisy Conard
Cel Detacheringen
Vanessa Ghysels
Coördinator