Verlof wegens opdracht

Wat is het?

Je kan het verlof krijgen om tijdelijk prestaties te leveren bij een organisatie.

Je blijft werknemer van je school- of centrumbestuur.

Recht of gunst?

Het verlof is een gunst: je school kan het weigeren.

Naar boven

Voorwaarden

Je bent tijdelijk aangesteld voor een volledig schooljaar, tot de proeftijd toegelaten of vastbenoemd.

Je kan het verlof zowel deeltijds als voltijds opnemen en maximaal voor de omvang van je aanstelling in het onderwijs.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Het ministerie van Onderwijs betaalt je salaris uit.

De organisatie waar je voor werkt, betaalt de loonkosten aan het ministerie terug, inclusief het vakantiegeld, de eindejaartoelage, de administratiekosten ...
Lees er meer over: wat je organisatie moet weten.

Anciënniteit

Je verlof telt mee voor de opbouw van je dienst-, sociale en geldelijke anciënniteit.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst.

Naar boven

Begin - duur - einde

Begin

Het verlof begint zodra jij, je school-of centrumbestuur en de organisatie akkoord gaan.

Duur

Jij, je bestuur en de betrokken organisatie spreken de duur van je verlof wegens opdracht af.

Je kan voor maximaal 1 schooljaar een aanvraag indienen. Je kan ook een verlenging aanvragen.

Einde

Naar boven

Hoe aanvragen

De aanvraag verloopt digitaal.

Bevestiging van de aanvraag

  • Je organisatie ontvangt ter goedkeuring een bevestiging per mail van het aangevraagde verlof.
  • De goedkeuring van de elektronische zending geldt als akkoord voor jou en je school.

Naar boven

Wat je organisatie moet weten

  • Welke kosten betaalt de organisatie aan het ministerie van Onderwijs?
  • Wanneer ontvangt de organisatie de factuur voor terugbetaling van het salaris?
  • Hoe kan je organisatie de loonkost ramen?

Vind de antwoorden: wat je organisatie moet weten.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of bij de cel Detacheringen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving

Formulieren

Contact
Daisy Conard
Cel Detacheringen
Vanessa Ghysels
Coördinator