Verlof wegens bijzondere opdracht van je personeel

Wat is het?

  • Wat is een verlof wegens bijzondere opdracht en wat zijn de voorwaarden om het te nemen?
  • Wat zijn de gevolgen voor het salaris en de anciënniteit van het personeelslid?
  • Wanneer begint en eindigt de detachering?
  • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over verlof wegens bijzondere opdracht.

Naar boven

Wat moet ik doen?

  • Meld de dienstonderbreking (code 114) via je schoolsoftware aan het werkstation. De goedkeuring van de elektronische zending geldt als akkoord voor de detachering.
  • De cel Detacheringen van AGODI stelt een bevestiging op en bezorgt die aan de organisatie.

Naar boven

Ziektemelding van een gedetacheerd personeelslid

Een personeelslid meldt zich ziek bij de organisatie en - als het ook nog op school een opdracht heeft - ook bij het schoolsecretariaat.

  • Als het personeelslid niet voor de volledige opdracht gedetacheerd is: meld het ziekteverlof vanuit het secretariaat via een RL-2 aan het werkstation.
  • Als het personeelslid voor de volledige opdracht bij een organisatie gedetacheerd is, bezorgt die organisatie het formulier ‘Melding van ziekteverlof bij detachering’ aan de cel Detacheringen van AGODI.

Naar boven

Een detachering vroegtijdig stopzetten

Een goedgekeurde detachering kan vervroegd eindigen als de 3 partijen akkoord gaan: schoolbestuur, personeelslid en organisatie.

  • De organisatie bezorgt het ondertekende formulier ’Aanvraag van de vervroegde stopzetting van een detachering’ aan de cel Detacheringen.
  • Het schoolbestuur meldt de vroegtijdige beëindiging via een RL-4 aan het werkstation.

Naar boven