Verlof wegens bijzondere opdracht

Wat is het?

Met een verlof wegens bijzondere opdracht neem je tijdelijk een opdracht op in een project of organisatie. Je blijft werknemer van je school- of centrumbestuur.

Het verlof is een gunst: je school kan het weigeren.

Naar boven

Soorten bijzondere opdrachten

Je kan verlof wegens bijzonder opdracht  krijgen voor verschillende opdrachten of organisaties:

 • Pedagogische begeleidingsdiensten en nascholing van de koepels

 • Europese scholen

 • Projecten met vervanging door gesubsidieerde contractuelen (gesco’s)

 • Secretaris reaffectatiecommissie

 • Projecten die kaderen in door de Vlaamse Gemeenschap onderschreven Europese en bilaterale uitwisseling

 • Door de Europese Unie ondersteunde Europese onderwijsprojecten

 • Begeleiden en ondersteunen van inspraakstructuren in het onderwijs

 • Een opdracht in de internationale school Ferney-Voltaire

 • Projecten van de voor onderwijs bevoegde Vlaamse minister

 • Een opdracht in de vereniging die de rijdende kleuterschool Vlaanderen organiseert

Naar boven

Voorwaarden

Je bent tijdelijk aangesteld voor een volledig schooljaar, tot de proeftijd toegelaten of vastbenoemd. Voor een opdracht in een Europese school moet je vastbenoemd zijn (voor een voltijdse betrekking).

Gevolgen

Administratieve stand

Tijdens je verlof wegens bijzondere opdracht ben je in dienstactiviteit.

Salaris

Het ministerie van Onderwijs betaalt je salaris uit.

Anciënniteit

Je verlof telt mee voor de opbouw van je dienst-, sociale en geldelijke anciënniteit.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Begin - duur - einde

Begin

Het verlof begint zodra jij, je school-of centrumbestuur en de organisatie akkoord gaan.

Duur

Jij, je bestuur en de organisatie spreken de duur van je verlof af.

Je kan voor maximaal 1 schooljaar een aanvraag indienen. Je kan ook een verlenging aanvragen.

Einde

Naar boven

Hoe aanvragen?

De aanvraag verloopt digitaal.

Bevestiging van de aanvraag

 • Je organisatie ontvangt ter goedkeuring een bevestiging per mail van het aangevraagde verlof.
 • De goedkeuring van de elektronische zending geldt als akkoord voor jou en je school.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of bij de cel Detacheringen.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Formulieren

Contact
Daisy Conard
Cel Detacheringen
Vanessa Ghysels
Coördinator