Verlof voor verminderde prestaties van je personeel

Wat is het?

  • Is het verlof voor verminderde prestaties een recht of een gunst?
  • Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen?
  • Wanneer begint en eindigt het verlof?
  • Hoe lang mag je personeelslid het verlof nemen?
  • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over verlof voor verminderde prestaties.

Wat moet ik doen?

  • Deel de beslissing van je school- of centrumbestuur ten laatste 15 dagen na ontvangst van de aanvraag mee aan je personeelslid.
  • Het bestuur motiveert zijn beslissing uiterlijk 7 kalenderdagen voor de aanvang van het verlof schriftelijk als het verlof niet of slechts gedeeltelijk is toegekend.
  • Deel het verlof elektronisch mee aan het werkstation via RL-1 en RL-12:

Codes dienstonderbrekingen verlof voor verminderde prestaties 

Code 

Dienstonderbreking 

bereik 

RL 

Begindatum 

Einddatum 

213  

Verlof voor verminderde prestaties voltijds  

P  

2  

01-09-2017  

onbepaald  

214  

Verlof voor verminderde prestaties halftijds  

O  

1 en 12  

01-09-2017  

onbepaald  

215  

Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de  

O  

1 en 12  

01-09-2017  

onbepaald  

216  

Verlof voor verminderde prestaties afwijking volume  

O  

1 en 12  

01-09-2017  

onbepaald  

P = persoonsgebonden

O = opdrachtgebonden

De aanvraagformulieren bij het verlof voor verminderde prestaties blijven ter beschikking in de school, de instelling of het centrum. Je moet ze niet sturen naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en/of het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).

Naar boven

Regelgeving
Extra informatie

Verwante pagina

Voor onderwijspersoneel