Verlof voor verminderde prestaties van je hogeschoolpersoneel

Wat is het?

De voorwaarden, gevolgen en aanvraagprocedure lees je op de pagina voor onderwijspersoneel over verlof voor verminderde prestaties.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Bereken de maximumduur verlof voor verminderde prestaties

Houd bij het controleren van de voorwaarden voor de toekenning van het vvp rekening met de maximumduur van dit verlofstelsel.

Hanteer volgende principes voor het berekenen van de maximumduur:

  • Reken het verlof voor verminderde prestaties aan met volledige kalenderdagen
  • Bereken de totale duur per personeelslid en niet per instelling
  • Voor de berekening van de maximumduur vormen 30 dagen één maand en vormen 360 dagen 1 jaar

Naar boven

Hoe melden?

Meld het voltijds vvp met een RL-2 en gebruik de DO 213 (verlof voor verminderde prestaties voltijds).

Meld het deeltijds vvp met een RL-12 en gebruik één van de volgende opdrachtgebonden DO’s:

  • DO 214: vvp halftijds
  • DO 215: vvp met 1/5
  • DO 216: vvp afwijking volume

DO 128 “Verlof voor verminderde prestaties” kan je niet meer gebruiken na 31 augustus 2017.

Meer informatie vind je op de pagina Edison - Schoolautomatiseerders - Download personeel:

  • Over de verschillende RL-codes: in de rubriek ‘Handleidingen en basisdocumenten’
  • Over de dienstonderbrekingscodes: in de rubrieken ‘Basistabellen’ en ‘Historiek en toelichtingen’

Naar boven