Verlof voor verkiezingen

Wat is het?

  • Is het verlof voor verkiezingen een recht of een gunst?
  • Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen?
  • Wanneer begint en eindigt het verlof?
  • Hoe lang mag je personeelslid dit verlofstelsel nemen?
  • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over verlof voor verkiezingen.

Wat moet ik doen?

Deel het verlof (code 032) elektronisch mee aan je werkstation via een RL-2.

Naar boven