Verlof voor prestaties bij erkende politieke groepen

Wat is het?

Je hebt verlof om prestaties te leveren voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, voor erkende politieke groeperingen of voor hun voorzitters.

Recht of gunst?

Het verlof is een gunst: je school kan het weigeren.

Voorwaarden

Je bent vastbenoemd of tot de proeftijd toegelaten.

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Het ministerie van Onderwijs betaalt je salaris uit.

Je partij betaalt de totale loonkosten terug aan het ministerie, inclusief vakantiegeld, eindejaartoelage, administratieve kosten ... Lees er meer over: wat je partij moet weten.

Anciënniteit

Deze detachering telt mee voor je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Begin - duur - einde

 • Begin: zodra jij en de politieke groepering akkoord gaan.
 • Duur: volgens overeenkomst, met een maximum van 1 schooljaar, telkens te verlengen.
 • Einde:
  • Volgens overeenkomst
  • Bij akkoord van de  partijen

Hoe aanvragen?

De aanvraag verloopt digitaal.

Bevestiging van de aanvraag

 • Je organisatie ontvangt ter goedkeuring een bevestiging per mail van het aangevraagde verlof.
 • De goedkeuring van de elektronische zending geldt als akkoord voor jou en je school.

 

 

Naar boven

Wat je partij moet weten

 • Wat moet de politieke partij waarvoor je werkt betalen aan het ministerie?
 • Wanneer kan de partij de factuur van het ministerie verwachten?
 • Hoe kan de partij de kosten ramen?

Antwoorden op deze vragen vind je op de pagina: wat je partij moet weten.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (school- of centrumbestuur) of bij de cel Detacheringen.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Formulieren

 

 


 
Contact
Daisy Conard
Cel Detacheringen
Vanessa Ghysels
Coördinator