Verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet: wat het kabinet moet weten

Welke kosten betaalt het kabinet aan het ministerie van Onderwijs?

Het ministerie van Onderwijs betaalt je salaris uit.

Je kabinet betaalt de totale loonkosten aan het ministerie terug:

  • Je brutosalaris op basis van je tewerkstellingsvolume, inclusief de werkgeversbijdrage
  • Je vakantiegeld en eindejaarstoelage op basis van je tewerkstellingsvolume
  • De administratiekosten (60 euro per begonnen maand)

Naar boven

Wanneer ontvangt je kabinet de factuur voor terugbetaling van je salaris?

Het kabinet ontvangt per periode een factuur voor alle gedetacheerden.

Voor de periode Factuur
September en oktober jaar x November jaar x
November en december jaar x + eindejaarstoelage jaar x Tussen begin januari en eind april jaar x+1
Januari tot en met april jaar x+1 Tussen begin mei en eind augustus jaar x+1
Mei tot en met augustus jaar x+1 + vakantiegeld uitbetaald jaar x+1 Tussen begin september en eind december jaar x+1

Naar boven

Hoe kan het kabinet de loonkosten ramen?

Om je loonkosten in te schatten, heeft het kabinet je salarisschaal en je geldelijke anciënniteit nodig. Het moet ook weten of je vastbenoemd of tijdelijk bent, en of je in aanmerking komt voor een haard- of standplaatstoelage. Je vindt die gegevens op je salarisbrief.

Detachering: loonkosten ramen

 

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij de cel Detacheringen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving

Contact
Daisy Conard
Cel Detacheringen
Vanessa Ghysels
Coördinator