Verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet

Wat is het?

Je neemt verlof op een aanstelling in het onderwijs om een ambt uit te oefenen in een kabinet van de federale regering of van een gemeenschaps- of gewestregering.

Recht of gunst?

Dit verlof is een recht.

Voorwaarden

 • Je bent vastbenoemd of tot de proeftijd toegelaten.
 • Je neemt de detachering voor je volledige opdracht.
  Uitzondering: bij de Vlaamse Regering kan het ook voor een deel van je onderwijsopdracht.

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Het ministerie van Onderwijs betaalt je salaris.

Je kabinet betaalt de totale loonkosten aan het ministerie terug, inclusief vakantiegeld, eindejaarstoelage, administratieve kosten …
Lees er meer over: wat het kabinet moet weten.

Anciënniteit

Het verlof telt mee voor je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst.

Naar boven

Begin - duur - einde

 • Begin: zodra jij en de bevoegde minister of staatssecretaris akkoord gaan.
 • Duur: volgens overeenkomst. Je detacheringsbesluit kan met of zonder einddatum.
 • Einde:
  • Volgens overeenkomst
  • Bij vervanging van de minister of staatssecretaris, of bij wijziging van zijn bevoegdheid
  • Bij akkoord

Bij het einde van dit verlof heb je eventueel recht op 3 tot 15 dagen ‘verlof voor einde kabinetsopdracht’.
Meer informatie in de omzendbrief verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet.

Hoe aanvragen?

 De aanvraag verloopt digitaal.

Bevestiging van de aanvraag

 • Je kabinet ontvangt ter goedkeuring een bevestiging per mail van het aangevraagde verlof.
 • De goedkeuring van de elektronische zending geldt als akkoord voor jou en je school.

 

Naar boven

Wat het kabinet moet weten

 • Welke kosten betaalt het kabinet aan het ministerie van Onderwijs?
 • Wanneer ontvangt je kabinet de factuur voor terugbetaling van het salaris?
 • Hoe kan je kabinet de loonkost ramen?

Vind de antwoorden: wat het kabinet moet weten.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of de cel Detacheringen.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Formulieren

Contact
Daisy Conard
Cel Detacheringen
Vanessa Ghysels
Coördinator