Verlof om ambt uit te oefenen in ministerieel kabinet

Wat is het?

  • Wat zijn de voorwaarden van het verlof?
  • Wat zijn de gevolgen voor het salaris en de anciënniteit?
  • Wanneer begint en eindigt het verlof?
  • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Je leest het op de pagina voor onderwijspersoneel over verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet.

Naar boven

Wat moet ik doen?

  • Meld de dienstonderbreking (code 17) via je schoolsoftware aan het werkstation. De goedkeuring van de elektronische zending geldt als akkoord voor de detachering.
  • De cel Detacheringen van AGODI stelt een bevestiging op en bezorgt die aan het ministerieel kabinet.

Naar boven

Ziektemelding van een gedetacheerd personeelslid

  • Een personeelslid meldt zijn of haar ziekteverlof aan het ministerieel kabinet.
  • Het kabinet bezorgt het formulier ‘Melding van ziekteverlof bij detachering’ aan de cel Detacheringen.

Naar boven

Een detachering vroegtijdig stopzetten

Een goedgekeurde detachering kan vervroegd eindigen.

  • Meld de vroegtijdige beëindiging via een RL-4 aan je werkstation.
  • Het kabinet bezorgt het ondertekende formulier ‘Aanvraag van de vervroegde stopzetting van een detachering’ aan de cel Detacheringen.

Naar boven