Veranderen of stoppen met studeren

Veranderen van onderwijsinstelling of opleiding, of stoppen met studeren, kan gevolgen hebben voor:

  • Je leerkrediet
  • Je studietoelage
  • Je kinderbijslag
  • Je studiegeld
  • Eventuele vrijstellingen

Informeer je dus op voorhand bij je instelling of je kinderbijslagfonds.

Bij het stopzetten van je studies moet je zeker ook langs VDAB passeren om je te laten inschrijven, zodat je beroepsinschakelingstijd kan starten.


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites