Van kinderopvang naar kleuterschool: een warme overgang

Samenwerking kinderopvang en kleuterschool

In Vlaanderen is er een duidelijke scheiding tussen kinderopvang en kleuteronderwijs. Voor jonge kleuters is de overgang van kinderopvang naar de kleuterklas een heel ingrijpende gebeurtenis. 

Om die overgang vlotter te laten verlopen zetten de kinderopvang en kleuterschool nu reeds in op een sterkere samenwerking en afstemming.
 
Inspiratie voor een vlotte overgang:

Kinderopvang en kleuterklas integreren?

Sommige organisatoren willen een stap verder gaan dan samenwerken en willen kinderopvang en de onthaalklas van de kleuterschool integreren in één werking.

Overweeg je dit maar heb je vragen over de regelgeving in het kader van jouw project?  

Neem best vooraf contact op.

Wil je bouwen, verbouwen of je infrastructuur delen?

  • Overweeg je om een gebouw te bouwen dat zowel welzijns- als onderwijsvoorzieningen huisvest (gecombineerde infrastructuur)?
  • Wil je bouwen of verbouwen en het openstellen voor derden (multi-inzetbare infrastructuur)?
  • Wil je je gebouw zo ontwerpen dat het later eenvoudig van functie kan veranderen en ben je op zoek naar de juiste normen en procedures (aanpasbare infrastructuur)?

Dan kan je je project voorleggen aan het Forum Multifunctionele Infrastructuur Zorg en Onderwijs.
Meer info: Een school multifunctioneel (ver)bouwen: leg je project voor