Van EHBO naar gezondheidsbeleid

Via lessen en/of educatieve projecten streven scholen eindtermen en ontwikkelingsdoelen na. Zo wil onderwijs in eerste instantie kennis, attitudes en vaardigheden van de individuele leerling verhogen.

Een school kan EHBO echter ook in een breder geheel plaatsen, in het kader van het gezondheidsbeleid. Ze vertrekt daarbij vanuit een visie en werkt planmatig. Wat houdt dat in?

 • Het hele schoolteam draagt acties en maatregelen.
 • De school betrekt ouders en leerlingen.
 • De school detecteert en begeleidt op tijd problemen van individuele leerlingen.logo%20gezondeschool-182x182.png
 • Waar nodig schakelt de school externe partners in.

Op die manier wordt je school een ‘gezonde school’: een omgeving waar gezonde keuzes voor de hand liggen. Dat verhoogt de kansen op blijvende gedragsveranderingen bij de leerlingen.

Hoe EHBO breder inzetten?

Wil je EHBO op school breder inzetten, denk dan na over:

 • De mogelijkheden om EHBO aan bod te laten komen in diverse andere activiteiten op school, zoals tijdens de lessen verkeersveiligheid, tijdens extra-muros- of sportactiviteiten tijdens en na de lesuren, tijdens praktijklessen, tijdens de organisatie van schoolfeesten en opendeurdagen
 • Het nodige draagvlak in het schoolteam voor de organisatie van cursussen levensreddende handelingen/EHBO
 • De competenties die leraren nodig hebben om levensreddende handelingen te stellen
 • De competenties die leraren nodig hebben om leerlingen te trainen
 • De afspraken met ouders en leerlingen over eerste hulp
 • De betrokkenheid van de leerlingen bij het opzetten van activiteiten rond EHBO. Leren ze bijvoorbeeld ook om buiten de lessen voor elkaar zorg te dragen?
 • Een aanspreekpunt voor EHBO op school
 • Welke lessen de school kan trekken uit een ongeval op school om het beleid bij te sturen
 • De evaluatie en bijsturing van georganiseerde cursussen
 • De lokale partners waarop de school een beroep kan doen voor lesgevers en materiaal over EHBO

Inspiratie en instrumenten voor een bredere aanpak 

Presentaties symposium EHBO

Op 11 oktober 2016 vond in Gent het symposium EHBO plaats. Tijdens het symposium kwamen talrijke mogelijkheden aan bod om levensreddende handelingen een plaats te geven in het beleid van je school, met aandacht voor zowel theorie als praktijk.

Laat je inspireren door de presentaties van de ochtendsessies:

KlasCement: leermiddelen en tips

KlasCement geeft leermiddelen en tips om in de klas te werken rond EHBO.

Ondersteuning door pedagogische begeleidingsdiensten, CLB's en Vlaams Instituut voor Gezond Leven

Wil je verder nadenken over hoe je school EHBO in een breder geheel kan plaatsen, dan kan je terecht bij de pedagogische begeleidingsdiensten, bij de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en bij het Vlaams Instituut voor Gezond Leven.

Met specifieke vragen over de methodiek Gezonde school kan je terecht bij Tineke Vansteenkiste: