Vakantieregeling medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel

In het vrij gesubsidieerd onderwijs  legt een centraal paritair comité de vakantieregeling voor deze personeelsgroepen vast. De regeling wordt in het arbeidsreglement opgenomen.  De Vlaamse Regering verklaart het arbeidsreglement algemeen bindend.
Meer informatie: besluit van de Vlaamse Regering - verbindendverklaring algemeen reglement gesubsidieerd vrij basis- en secundair onderwijs: vakantieregeling.

In het officieel gesubsidieerd onderwijs of in het gemeenschapsonderwijs vind je de vakantieregeling in het arbeidsreglement. Er zijn geen specifieke, wettelijk vastgelegde bepalingen.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.