Update coronavirus: nog geen duidelijkheid over coronamaatregelen na paasvakantie

 • 27 maart 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft vanavond de huidige coronamaatregelen voorlopig verlengd tot en met zondag 19 april. Dat is tot het einde van de paasvakantie. Daarna kunnen ze nog met 2 weken verlengd worden, tot en met 3 mei. Over het opschorten van de lessen na de paasvakantie is dus op dit moment nog niets zeker.

Samen met je team zette jij ook deze week alles op alles om de opvang op school en het afstandsleren thuis in goede banen te leiden. Bedankt voor zoveel volgehouden inzet in moeilijke tijden! 

Op de valreep voor het weekend krijg je nog deze zinvolle aanvullingen mee:

Vragen van scholen krijgen een antwoord op de website Onderwijs Vlaanderen.

Voor algemene vragen: info-coronavirus@health.fgov.be of 0800 14 68 9.

Aanvraag laptops voor kwetsbare leerlingen

 • Scholen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs kunnen gedoneerde laptops aanvragen voor sociaal kwetsbare leerlingen die thuis geen pc of laptop hebben. Zo kunnen ook zij ten volle genieten van digitaal afstandsleren en geraken ze niet achterop.
 • Wil je gebruik maken van dit aanbod? Neem dan contact op met je koepel of het GO!.
 • Je staat als school zelf in voor de verdeling. Als eigenaar van de toestellen beslis je zelf of ze, na de coronacrisis, bij de leerlingen blijven.

Gratis wifi voor leerlingen zonder internettoegang

Leerlingen zonder internetaansluiting thuis kunnen tijdens de coronacrisis gratis gebruik maken van:

 • Wi Free van Telenet. Via e-mail kan jij voor hen een login aanvragen.
 • Proximus Public WiFi. Scholen vragen tijdelijke toegangscodes aan.

Niet-digitaal lesmateriaal op school afhalen

 • Scholen die afstandsleren niet (enkel) via digitale weg organiseren of die voor (bepaalde) leerlingen lesmateriaal op papier aanbieden, doen op dit moment alle nodige inspanningen om dat tot bij die leerlingen thuis te krijgen.
 • Zo kan je er in onderling overleg voor kiezen om het materiaal door de leerlingen of hun ouders op school te laten afhalen. Hou daarbij strikt rekening met alle geldende voorzorgsmaatregelen en social distancing. Laat ouders of leerlingen bv. ook niet samen in één grote zaal de pakketten oppikken, maar organiseer de afhaling in shifts.

Opvang Nederlandse leerlingen in Vlaamse scholen

 • Nederlandse ouders van wie het kind in Vlaanderen school loopt, kunnen enkel van de opvang op school gebruik maken als ze zelf verplaatsingen maken over de grens voor woon-werkverkeer en als hun kind behoort tot 1 van de 3 groepen voor wie scholen opvang moeten voorzien. Alleen in dat geval mag hun kind zich dus verplaatsen naar België. Verplaatsingen in het kader van onderwijs worden nu immers beschouwd als niet-essentieel.
 • Belgische leerlingen die in Nederland school loopt, kunnen enkel via digitale of andere weg contact houden. In Nederland zijn de scholen immers gesloten, dus hoeven zij de verplaatsing niet meer te maken.

Opvang van leerlingen die niet tot 3 groepen behoren

 • Het basisprincipe blijft dat ouders hun kind maximaal thuis opvangen. Daarnaast moet je als school opvang voorzien voor 3 groepen van gezonde leerlingen.
 • Krijg je de vraag om een kind op te vangen dat niet tot die 3 groepen behoort, bv. omdat de ouders in een ploegensysteem werken in de metaal- of chemiesector, leg dan de nodige soepelheid aan de dag. Jij kent je leerlingen en ouders het best.
 • Heb je twijfels bij de motivatie? Probeer daarover dan in eerste instantie in dialoog te gaan met de ouder. Bij gerede twijfel staat het je vrij een attest van de werkgever te vragen. 

Contactbubbels tijdens de paasvakantie

 • Het is van het grootste belang dat de samenstelling van bestaande groepen leerlingen (de zogenaamde 'contactbubbels') ook bij de opvang tijdens de paasvakantie zo gelijk mogelijk blijft. Dat biedt groepsbescherming én creëert groepsimmuniteit. Een filmpje maakt dat duidelijk.
 • De lokale besturen krijgen richtlijnen om het behoud van de contactbubbels in hun eigen gemeente maximaal te garanderen, ook bij de inzet van personeel. Het is mogelijk dat ze voor de opvang ook aankloppen bij de (afzonderlijke) scholen of dat ze de opvang centraliseren op 1 plek. Als er in dat laatste geval toch groepen worden gemengd, maakt het lokale bestuur vooraf samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid een risicoanalyse.

Verzekering bij vrijwilligerswerk onderwijspersoneel

 • Een onderwijspersoneelslid kan tijdens de coronacrisis vrijwilligerswerk doen naast zijn schoolopdracht. Het personeelslid is daarbij niet verzekerd via de normale arbeidsongevallenregeling voor onderwijs. Er is wel een gratis verzekering voor individuele vrijwilligers tijdens de coronacrisis. 
 • Ook als individuele CLB-medewerkers (artsen, verpleegkundigen, …) zich vrijwillig inschrijven in de medische reserve, valt dat buiten hun centrumopdracht.
 • Onderwijspersoneelsleden kunnen zich tijdens de paasvakantie vrijwillig aanbieden om in te staan voor de opvang die de gemeente organiseert. Dan blijft de arbeidsongevallenregeling van het onderwijs wél gelden, ongeacht of die opvang op school of op een andere locatie plaatsvindt.

Hoe lang blijven de lessen nog opgeschort?

 • Er is momenteel nog geen beslissing over het al dan niet verder opschorten van de lessen na de paasvakantie. De Nationale Veiligheidsraad verlengde zopas de huidige coronamaatregelen met 2 weken, dus tot en met zondag 19 april. Deze maatregelen zouden nog 2 weken kunnen verlengd worden.

 • Evenmin is al beslist welke leerinhouden scholen na de paasvakantie desgevallend mogen aanbieden en welke maatregelen er dan mogelijk moeten worden genomen omtrent de verdere organisatie van het schooljaar. Onderwijsminister Weyts streeft naar een maximaal draagvlak binnen de onderwijswereld en overlegt daarom eerst met de sociale partners, de onderwijsverstrekkers en vooraanstaande pedagogen.

Doorlichtingen opgeschort

 • De geplande doorlichtingen voor de eerste week na de paasvakantie (week van 20 april) gaan niet door. De betrokken scholen kregen daarover brief.
 • Ook de volgende doorlichtingsperiode (week van 4 mei) vervalt. 
 • Of de doorlichtingen daarna wel kunnen doorgaan, is nu nog niet duidelijk en hangt af van nieuwe informatie van de Nationale Veiligheidsraad.
 • Hoe de inspectie de scholen en het beleid intussen toch maximaal zal ondersteunen, verneem je zo snel mogelijk.

Naar boven