Update corona: voorbereiding schooljaar 2020-2021

  • 24 juni 2020

Plan met maatregelen per pandemieniveau

Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming heeft, in overleg met de GEES-werkgroep, de sociale partners en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen, een overzichtelijk plan opgesteld voor de onderwijsinstellingen van alle onderwijsniveaus. Daarmee kunnen ze zich volgend schooljaar op verschillende scenario's voorbereiden en zich organiseren.

Het centrale uitgangspunt van het plan is om in elk mogelijk scenario het recht van leren maximaal te garanderen, zonder daarbij de veiligheid van het onderwijspersoneel en de leerlingen uit het oog te verliezen. Het plan hanteert 4 mogelijke pandemieniveaus: van nul risico (niveau Groen), over laag (niveau Geel) en matig (niveau Oranje) risico tot hoog risico (niveau Rood). De Veiligheidsraad bepaalt welk niveau op elk moment van toepassing is. Op 1 september wordt er gestart op niveau Geel, onder voorbehoud van de evolutie van de besmettingen. Vanaf niveau Geel maakt elke onderwijsinstelling een lokale risicoanalyse op.

Aan elk niveau zijn concrete maatregelen gekoppeld m.b.t. het aantal leerlingen dat tegelijk op school zit, het aantal dagen op school, afstandsonderwijs, derden op school, groepsactiviteiten, speelplaatsregels, extra-murosactiviteiten, mondmaskers, social distancing, gebruik van infrastructuur, verluchting, extra beschermingsmateriaal, inschrijvingen, stages, examens ...

Bekijk nu al het plan in overzichtelijke tabelvorm. In de loop van de volgende weken komen er aansluitend nieuwe draaiboeken online, zodat je het volgende schooljaar veilig en doenbaar kan voorbereiden. Hou de website in het oog.