Update corona: maatregelen leerplichtonderwijs ongewijzigd tot kerstvakantie

  • 1 december 2020

De coronamaatregelen blijven in het leerplichtonderwijs al zeker tot de kerstvakantie ongewijzigd. Dat hebben de minister en de onderwijspartners beslist. Schoolteams kunnen zich nu concentreren op een goede en veilige organisatie van de examens. Klassenraden en oudercontacten verlopen digitaal.

De voorlopige cijfers laten toe voorzichtig positief te zijn, maar het is te vroeg om al beslissingen te nemen over de schoolorganisatie na de kerstvakantie. Je krijgt daarover zo snel mogelijk informatie.

Het DKO krijgt morgen 2 december meer info over een verfijning van de pandemietabel code rood die onmiddellijk van kracht wordt.