Update corona: kader voor (groeps)activiteiten einde schooljaar

 • 7 juni 2021

Verfijning kader activiteiten einde schooljaar

Nadat je in de eerste plaats de lessen hebt afgerond en de examens op een goede manier hebt georganiseerd, kan je vanaf 9 juni in het leerplicht-, deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs bepaalde activiteiten die horen bij het einde van het schooljaar veilig laten plaatsvinden op school.

Voor al die activiteiten, zowel binnen als buiten, blijft gelden: 

 • Ieders veiligheid staat voorop. Maak bewuste keuzes en stel prioriteiten in de activiteiten die je wil organiseren.
 • Maak verplicht vooraf een risicoanalyse en betrek het bevoegd lokaal comité.
 • Organiseer zo laat mogelijk in het schooljaar en bij voorkeur in openlucht. Bij slecht weer kan je gebruik maken van een overkapping, op voorwaarde dat de open lucht vrij kan circuleren en de tent minstens over één zijde open is. 
 • Neem steeds de voorzorgsmaatregelen in acht: 

Hou ook rekening met deze verfijningen afhankelijk van de soort activiteit. Het gaat concreet om richtlijnen over: 

 1. Proclamaties of eindejaarsrituelen met derden
 2. Groepsactiviteiten zonder derden, gerelateerd aan eindejaarsrituelen
 3. Personeelsvergaderingen en deliberaties
 4. Individuele contacten met ouders en derden

Ook eindejaarsrituelen in het dko (incl. toonmomenten) en vwo (cvo en cbe) kunnen plaatsvinden volgens dezelfde principes.

Proclamaties of eindejaarsrituelen met derden

 • Voor de organisatie van een proclamatie of eindejaarsritueel met ouders blijven de modaliteiten gelden, zoals: 

  • Genodigden zitten zowel binnen als buiten op een vaste plek per 4 (of met aantal gezinsbubbel) verplicht aan een tafel of in een aangeduide cirkel (excl. < 12 jaar). Gebruik de tafels of cirkels als structuurelement. Dat kan je helpen bij eventueel contactonderzoek.
  • Leerlingen kunnen in een klasbubbel deelnemen aan de activiteit
  • Eten en drinken kan alleen in gezinsbubbels die zich op 1,5 m afstand van elkaar bevinden, en zonder bediening.
  • Een crowd management plan, circulatieplan en registratiesysteem zijn verplicht.
  • Vermijd bij animatie door externen onveilige contacten met leerlingen, personeel en ouders.
 • Buiten nodig je maximaal 400 personen uit.
 • Plaats je een afdak/shelter, dan moet die minstens aan 1 zijde open zijn.
 • Binnen mag je maximaal 50 genodigden ontvangen.
 • Je kan er ook voor kiezen om binnen meer dan 50 (max. 200) personen toe te laten, maar dan moet je aan alle voorwaarden voor de organisatie van evenementen (CERM) voldoen, incl. toelating van je lokale bestuur.
 • Schoolfeesten en fysieke opendeurdagen zijn niet toegestaan. 

Groepsactiviteiten zonder derden, gerelateerd aan eindejaarsrituelen

 • Bekijk eerst of je een proclamatie of eindejaarsritueel (zonder ouders) digitaal kan organiseren. Lukt dit niet, dan organiseer je dit bij voorkeur in openlucht

  • Buiten is het maximale aantal personen 400. Plaats je een afdak/shelter, dan moet die minstens aan 1 zijde open zijn.
  • Binnen mag je maximaal 50 personen ontvangen; vanaf 25 juni max. 100 personen. 
  • Je kan het aantal personen binnen opdrijven van 50 naar 200 (vanaf 9 juni) of van 100 naar 200 (vanaf 25 juni), maar dan moet je aan alle voorwaarden voor de organisatie van evenementen (CERM) voldoen, incl. toelating van je lokale bestuur.
 • Plan personeelsbijeenkomsten steeds in openlucht. Lukt dit niet, dan kan je binnen maximaal 50 personen ontvangen, vanaf 25 juni max. 100 personen, steeds met de nodige voorzorgsmaatregelen

Personeelsvergaderingen en deliberaties

 • Organiseer deliberaties en personeelsvergaderingen in eerste instantie digitaal. Uitzonderlijk kan het op school, bij voorkeur in open lucht. 
 • Telethuiswerk is verplicht voor alle personeelsleden (behalve indien onmogelijk door de functie of om de continuïteit van activiteiten of dienstverlening te garanderen. Denk hierbij o.a. aan permanentie van het secretariaat, organisatie van inhaalexamens …).
 • Indien ze uitzonderlijk toch binnen op school doorgaan, geldt dat je max. 50 personen samen brengt; vanaf 25 juni max. 100 personen, steeds mits het volgen van alle voorzorgsmaatregelen

Individuele contacten met ouders en derden

 • Organiseer oudercontacten, inschrijvingen, rondleidingen (incl. internaten) bij voorkeur digitaal
 • Heel uitzonderlijk kan je ouders en leerlingen ontvangen, bijvoorbeeld indien weinig toegang tot digitale alternatieven. Werk op afspraak, ontvang max. 3 personen en steeds wanneer er geen andere leerlingen op school zijn. Respecteer alle voorzorgsmaatregelen