Update corona: heropstart na de paasvakantie

 • 12 april 2021

Heropstart onderwijs na de paasvakantie

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen besliste minister Ben Weyts het derde trimester in het basis- en secundair onderwijs te starten zoals tijdens het tweede trimester.

 • Leerlingen van het basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs kunnen 100% contactonderwijs volgen.
 • Leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs blijven voorlopig minstens 50% afstandsonderwijs volgen.
 • Het buitengewoon secundair onderwijs (met specifieke aandacht voor het leerlingenvervoer) en het stelsel voor leren en werken kunnen 100% contactonderwijs organiseren.

Gezien de positiviteitsratio in de leeftijdscategorie 10-19-jarigen gradueel verloopt, is 100% contactonderwijs voor de eerste groep epidemiologisch op dit moment mogelijk. 
Het blijft de bedoeling, zo gauw het kan, 100% contactonderwijs mogelijk te maken voor álle leerlingen voor hun pedagogische en mentale welzijn. Als de positiviteitsratio afneemt en de bezetting van intensieve zorgen gunstig evolueert, kunnen ook de tweede en derde graad secundair onderwijs voltijds naar school, al dan niet gefaseerd. De data worden tweewekelijks gemonitord.
  
Voorzichtigheid blijft geboden. Veiligheid van leerlingen én personeelsleden staat altijd voorop. Daarnaast is er ook oog voor een werkbare organisatie. Daarom zijn deze maatregelen van kracht:

 • Zo veel mogelijk activiteiten in openlucht organiseren, blijft het streefdoel, maar de refter mag opnieuw open. Organiseer de lunchpauze zo veel mogelijk per klasgroep en ventileer en verlucht permanent.
 • Daguitstappen zijn ook binnen toegelaten (zie hieronder).
 • De lerarenkamer verhuist zo veel mogelijk naar buiten. Als dat niet mogelijk is, pas je de veiligheidsmaatregelen in de lerarenkamer nauwgezet toe: draag een mondmasker, hou afstand tijdens eten of drinken en ventileer de ruimte zo veel mogelijk.
 • Vergaderingen mogen enkel digitaal plaatsvinden.
 • Speeltijden kan je gelijktijdig voor meerdere klasgroepen organiseren. Hou klasgroepen wel maximaal gescheiden.
 • Essentiële derden zijn op school toegelaten als er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid op school noodzakelijk is om de lesdoelstellingen te behalen of leerlingen te begeleiden. Die inschatting maakt je school zelf.
 • Maximaal verluchten en ventileren blijft een van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen (zie hieronder).
 • De CLB’s volgen de lokale situatie op de voet op basis van de richtlijnen van Sciensano. CLB-artsen kunnen in overleg met de medische experten beslissen om ook de laagrisicocontacten te testen.
 • Leerlingen vanaf het vijfde leerjaar zijn verplicht een mondmasker te dragen. Binnen altijd; buiten als de afstand niet kan worden gerespecteerd.
 • Blijf ook de andere veiligheidsmaatregelen volgen die gelden voor het basis- en het secundair onderwijs.

  
Het volwassenen- en het deeltijds kunstonderwijs starten op volgens de bestaande richtlijnen van code rood voor het dko en het vwo (CVO en CBE).
Deze beslissingen worden doorgegeven aan het Overlegcomité van komende woensdag 14 april.

Intensievere teststrategie onderwijspersoneel

Na de paasvakantie wordt er intensiever preventief getest bij het onderwijspersoneel (leerplicht, dko, vwo):

 • Vanaf begin mei kan onderwijspersoneel als prioritaire beroepsgroep vrijwillig gebruik maken van zelftesten. Wekelijks worden 400.000 zelftesten ter beschikking gesteld, die toelaten dat personeelsleden zich 2 keer per week preventief testen. Ondersteuners en andere essentiële derden testen zich bij voorkeur ook.
 • In afwachting kunnen onderwijspersoneelsleden bij de Rode Kruis-vrijwilligers in de testcentra terecht voor een sneltest.
 • Bij een mogelijke clusterbesmetting wordt er nog altijd een beroep gedaan op mobiele equipes.

  Hou de komende dagen de FAQ in het oog voor de praktische organisatie.

Extra-murosactiviteiten

 • Daguitstappen mogen ook binnen plaatsvinden (bv. museumbezoek), op voorwaarde dat je de uitstap en het vervoer (geen openbaar vervoer) organiseert binnen de klasgroep en na risicoanalyse van de preventieadviseur van de school. Blijf de voorzorgsmaatregelen strikt volgen.
 • Meerdaagse binnenlandse uitstappen zijn al zeker niet toegestaan tot en met 16 mei; buitenlandse kunnen minstens tot en met 31 mei niet.

Mentaal welbevinden van leerlingen

50-dagenviering in secundair

Omdat een afscheidsviering voor zesdejaars een belangrijk overgangsritueel is en een aantal scholen al bewezen dat een 100-dagenviering coronaproof kan, worden scholen aangemoedigd om een 50-dagenviering te organiseren. Het Departement Onderwijs en de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) werken aan handvaten, inspirerende voorbeelden en mogelijke ondersteuning door VSK. Je krijgt zo snel mogelijk meer informatie.

The Masked Party op 16 april

Onderwijs.Vlaanderen, VSK en MNM organiseren op vrijdag 16 april van 18 tot 22 uur The Masked Party: een online wereld waar jongeren zich kunnen onderdompelen in een echte festivalsfeer. Ze kunnen er ook praten met elkaar en met experten mentaal welbevinden, zoals een sexuoloog en medewerkers van CLB-chat. Breng je leerlingen op de hoogte.
  
Blijf bij het onthaal na de vakantie en in de weken daarna met het hele team tijd en aandacht aan het welbevinden van je leerlingen besteden.

Registratie telewerk in onderwijs

De federale overheid voerde een registratieplicht voor telewerk in voor werkgevers uit de private en openbare sector. Er geldt momenteel geen uitzondering voor het onderwijspersoneel.
Door de verplichte sluiting van de scholen vanaf eind maart en de paasvakantie moet je echter geen aangifte doen voor de maand april 2021. Er wordt onderzocht of er ook daarna een uitzondering voor onderwijspersoneel mogelijk is om scholen administratief te ontlasten.

Verluchten en ventileren

De lokalen verluchten en ventileren blijft een van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen.

 • Laat ramen en deuren open. Kiepstand is meestal voldoende, op voorwaarde dat een tegenoverliggende deur open staat en de ramen tijdens de pauze wel volledig open staan.
 • Ga de luchtkwaliteit in de (klas)lokalen na via een CO2 meting. CO2 meters kan je aankopen via de toegekende coronamiddelen.
 • Voor infrastructuurwerken om de ventilatie te optimaliseren, maakt het gesubsidieerd onderwijs gebruik van de verkorte procedure van AGION. Scholen van het gemeenschapsonderwijs contacteren hun diensten.
 • Raadpleeg de nieuwe schoolventilatiegids van AGORIA, met onder andere een beslissingsboom die je helpt om het meest geschikte ventilatiesysteem te selecteren.

  

 • Lees de info over verluchten en ventileren deze week ook via Mijn Onderwijs.
 • Heb je vragen over de coronamaatregelen in het onderwijs? Je kan elke weekdag tussen 8 en 17 uur terecht bij het callcenter corona van AGODI op het nummer 02 553 27 46. De FAQ op de Onderwijswebsite worden zo snel mogelijk aangepast.