Uitzonderlijk verlof wegens overmacht van je hogeschoolpersoneel

Wat is het?

Is uitzonderlijk verlof wegens overmacht een recht of een gunst? Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen? Hoe lang me je personeelslid het verlof nemen?

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over uitzonderlijk verlof wegens overmacht.

Wat moet ik doen?

Bij bezoldigd uitzonderlijk verlof

Voor ziekte of ongeval van:

  • De echtgenoot of samenwonende partner
  • Een bloed- of aanverwant die onder hetzelfde dak woont
  • Een met het oog op adoptie of de uitoefening van pleegvoogdij opgenomen persoon die onder hetzelfde dak woont
  • een bloed- of aanverwant in de 1ste graad die niet onder hetzelfde dak woont en waarbij het uitzonderlijk verlof als verworven vakantiedag wordt opgenomen

Meld de dienstonderbreking met een RL-2 met DO 144 ‘verlof wegens overmacht bezoldigd’.

Het medisch attest waarmee het personeelslid de noodzaak van het verlof bewijst, hoef je niet aan de cel Personeel Hoger Onderwijs te bezorgen.

Bij onbezoldigd uitzonderlijk verlof

  • Voor ziekte of ongeval van een bloed- of aanverwant in de 1ste graad die niet onder hetzelfde dak woont en waarbij het uitzonderlijk verlof niet als verworven vakantiedag wordt opgenomen

Meld de dienstonderbreking met een RL-2 met DO 160 ‘verlof wegens overmacht onbezoldigd hogescholen’.

Het medisch attest hoef je niet te bezorgen aan de cel Personeel Hoger Onderwijs .

Meer informatie over meldingen en codes vind je op de pagina Edison - Schoolautomatiseerders - Download personeel:

  • Over de verschillende RL-codes: in de rubriek ‘Handleidingen en basisdocumenten’
  • Over de dienstonderbrekingscodes: in de rubrieken ‘Basistabellen’ en ‘Historiek en toelichtingen’

Naar boven