Transitietrajecten

Wat is een transitietraject?

Voor leerlingen in de tweede en derde graad van het beroepssecundair onderwijs die door de school geïdentificeerd worden als potentiële vroegtijdige schoolverlaters, voorziet Vlaanderen transitietrajecten. De trajecten zijn bedoeld voor jongeren die schoolmoe zijn en die het mogelijk moeilijk zullen hebben om een duurzame loopbaan aan te vatten. 

Het project loopt van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2022. Met dit project wil het Departement Onderwijs en Vorming:

 • Jongeren aanmoedigen om hun onderwijskwalificatie succesvol af te ronden door hen perspectieven op de arbeidsmarkt of vervolgopleiding te bieden.
 • Waarborgen dat jongeren na het verlaten van het secundair onderwijs een duurzame loopbaan kunnen aanvatten.

De transitietrajecten bestaan uit vijf stappen die de school, het CLB en de expertorganisatie nemen:

 1. Identificatie potentieel vroegtijdige schoolverlater
 2. Perspectiefgesprek met de jongere over deze identificatie 
 3. Trajectbepaling
 4. Trajectbegeleiding
 5. Nazorg 

De expertorganisaties zijn deskundig in:

 • (Onderwijs)loopbaanbegeleiding
 • Het begeleiden van de transitie van jongeren naar:
  • De arbeidsmarkt of tussenstappen om op die arbeidsmarkt een duurzame loopbaan aan te vatten
  • Een vervolgopleiding (in het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs of door andere opleidingsaanbieders) 

Lees meer over het verschil tussen de reguliere transitietrajecten van GTB en de transitietrajecten vanuit het ESF-project van het departement Onderwijs en Vorming (01/09/2020-30/06/2022):pdf bestandTransitietrajecten ESF en GTB (pdf, 3 p.) (89 kB)

Overzicht transitietrajecten

In onderstaande figuur zie je welke expertorganisatie of partnerschap van expertorganisaties actief is/zijn in welke regio.

kaart Vlaanderen met aanbod transitietrajecten met projectnamen.

Vlaanderen breed  

FLIP The Switch: het project van VDAB, GTB en de SERV-actoren is verantwoordelijk voor de uitvoering van 75 transitietrajecten gedurende de projectperiode in Vlaanderen.
Lees meer overpdf bestandFLIP THE SWITCH (pdf, 7 p.) (222 kB)

PEP TALK!: het project van A.B.V.V. is verantwoordelijk voor de uitvoering van 75 transitietrajecten gedurende de projectperiode in Vlaanderen. 

Lees meer overpdf bestandPEP TALK (pdf, 4 p.) (199 kB)

 

Provincie Antwerpen

Eén voor allen, allen voor één: het project van van Formaat i.s.m. JES en Kras vzw is verantwoordelijk voor de uitvoering van 245 transitietrajecten gedurende de projectperiode in stad Antwerpen. Lees meer overpdf bestand1 VOOR ALLEN ALLEN VOOR 1 (pdf, 3 p.) (203 kB)

Onderwijs en Werk, Samen Sterk!: het project van Lejo vzw is verantwoordelijk voor de uitvoering van 30 transitietrajecten gedurende de projectperiode in de Rupelstreek. Lees meer overpdf bestandONDERWIJS EN WERK SAMEN STERK (pdf, 5 p.) (227 kB)

LinKerS: het project van Arktos vzw is verantwoordelijk voor de uitvoering van 42 transitietrajecten gedurende de projectperiode in Mechelen. Lees meer overpdf bestandLINKERS (pdf, 6 p.) (229 kB)

 

Brussels-Hoofdstedelijk Gewest

Rebound: het project van Jes vzw, Groep Intro vzw en en Profo vzw is verantwoordelijk voor de uitvoering van 50 transitietrajecten gedurende de projectperiode in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Lees meer overpdf bestandREBOUND (pdf, 4 p.) (224 kB)

 

Provincie Limburg

Transitietrajecten Limburg: het project van Arktos vzw is verantwoordelijk voor de uitvoering van 84 transitietrajecten gedurende de projectperiode in provincie Limburg. Lees meer overpdf bestandTRANSITIETRAJECTEN LIMBURG (pdf, 7 p.) (224 kB)

Iedereen slaagt: het project van stad Genk is verantwoordelijk voor de uitvoering van 35 transitietrajecten gedurende de projectperiode in Genk. Lees meer overpdf bestandIEDEREEN SLAAGT (pdf, 3 p.) (291 kB)

 

Provincie Oost-Vlaanderen

Power: het project van Vrij CLB Regio Gent is verantwoordelijk voor de uitvoering van 201 transitietrajecten gedurende de projectperiode in de provincie Oost-Vlaanderen. Lees meer over pdf bestandPOWER (pdf, 4 p.) (277 kB)

 

Provincie Vlaams-Brabant

Transitietrajecten Vlaams-Brabant: het project van Groep intro vzw is verantwoordelijk voor de uitvoering van 112 transitietrajecten gedurende de projectperiode in provincie Vlaams-Brabant. Lees meer overpdf bestandTRANSITIETRAJECTEN VLAAMS-BRABANT (pdf, 6 p.) (232 kB)

 

Provincie West-Vlaanderen

UpGrade: het project van VCLB Trikant is verantwoordelijk voor de uitvoering van 133 transitietrajecten gedurende de projectperiode in de provincie West-Vlaanderen. Lees meer overpdf bestandUPGRADE (pdf, 4 p.) (201 kB) of bezoek de website Samentegenschooluitval.wvl.be.

Logo's Europees Sociaal Fonds, Europese Unie en Vlaamse overeheid - Werk