Toolkits breed evalueren competenties Nederlands

De overheid biedt toolkits aan ter ondersteuning van leerkrachten Nederlands, taalbeleidscoördinatoren, zorgcoördinatoren en scholen bij de keuze van evaluatiemethodes voor de competenties Nederlands.

De nadruk in de toolkits ligt op breed evalueren: van alle sterktes en zwaktes, alle talenten en mogelijkheden vanuit verschillende perspectieven, op verschillende momenten, met verschillende evaluatie-instrumenten en in verschillende situaties.

Analyseer je beginsituatie en de talige behoeften en taaldoelen. Zoek evaluatie-instrumenten op en leer hoe je ze kan toepassen.

Analyseer je beginsituatie en de talige behoeften en taaldoelen. Zoek evaluatie-instrumenten op en leer hoe je ze kan toepassen.