Toolkit breed evalueren in het secundair onderwijs: overzicht implementatiescenario's

 • Hoe breng je de competenties Nederlands in kaart in de 1ste graad: vanaf pagina 66.
 • Hoe breng je de competenties Nederlands in kaart in de 2de graad: vanaf pagina 79.
 • Hoe breng je de competenties Nederlands in kaart in de 3de graad: vanaf pagina 85.
 • Hoe breng je de competenties Nederlands van anderstalige nieuwkomers in kaart: vanaf pagina 93.
 • Hoe past een evaluatiebeleid in een taalbeleid: vanaf pagina 96.
 • Hoe kan je permanent evalueren: vanaf pagina 102.
 • Hoe stel je een goed evaluatie-instrument op: vanaf pagina 106.
 • Hoe ga je aan de slag met observatiewijzers: vanaf pagina 111.
 • Hoe ga je aan de slag met co-assessment: vanaf pagina 117.
 • Hoe ga je aan de slag met selfassessment: vanaf pagina 124.
 • Hoe ga je aan de slag met een portfolio: vanaf pagina 131.
 • Wat is een goed schrijfportfolio: vanaf pagina 135.
 • Hoe kan je luistervaardigheid evalueren: vanaf pagina 140.
 • Hoe kan je taalbeschouwing evalueren: vanaf pagina 144.
 • Hoe ga je aan de slag met de resultaten van breed evalueren: vanaf pagina 152.
 • Hoe beoordeel je een evaluatie-instrument: vanaf pagina 159.