Toolkit breed evalueren in het secundair onderwijs: overzicht identificatiefiches

Evaluatie-instrumenten voor het einde van het zesde leerjaar

 • Cito-Leerlingvolgsysteem: vanaf pagina 254.
 • Dossier Output en Kwaliteitsbewaking (DOK): vanaf pagina 259.
 • Interdiocesane proeven (IDP): vanaf pagina 265.
 • Leerlingvolgsysteem – Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding (VCLB): vanaf pagina 270.
 • Mijn eerste Europese talenportfolio: vanaf pagina 275.
 • Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten vzw (OVSG) – toets: vanaf pagina 280.
 • PI-dictee: vanaf pagina 286.
 • PI-einddictee: vanaf pagina 291.
 • PI-signaleringsdictee: vanaf pagina 294.
 • Volgsysteem lager onderwijs taalvaardigheid (VLOT): vanaf pagina 297.

Naar boven

Evaluatie-instrumenten voor het lager en secundair onderwijs

 • Diataal: vanaf pagina 174.
 • Kijkwijzer SLO: vanaf pagina 189.
 • Leeskaarten Boekenjuf: vanaf pagina 198.
 • Paralleltoetsen: vanaf pagina 213.
 • Schoolfeedbackproject (SFP): vanaf pagina 220.
 • Taalniveautest Nederlands (TNT): vanaf pagina 244.

Naar boven

Evaluatie-instrumenten secundair onderwijs

 • C-Stick: vanaf pagina 170.
 • Evaluatiefiches leerplan katholiek onderwijs: vanaf pagina 180.
 • Jongerenbeginbeeldinstrument (JBI): vanaf pagina 183.
 • Klaar voor hoger onderwijs: vanaf pagina 194.
 • Muiswerk: vanaf pagina 202.
 • Observatie-instrument tso/bso: vanaf pagina 207.
 • Taalvaardigheidstoets Aanvang Secundair (TAS): vanaf pagina 225.
 • Toets Aanvang Secundair Onderwijs Anderstalige Nieuwkomers (TASAN): vanaf pagina 231.
 • Taalvaardigheidstoets Instap Tweede Jaar Secundair Onderwijs (TIST): vanaf pagina 238.
 • Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA): vanaf pagina 248.

Naar boven