Toolkit breed evalueren in het lager onderwijs: overzicht implementatiescenario's

 • Hoe kan je leerlingen bij het evaluatieproces betrekken? Aan de slag met co-, self- en peerassessment: vanaf pagina 56.
 • Hoe ga je aan de slag met een portfolio: vanaf pagina 69.
 • Hoe ga je aan de slag met observatiewijzers: vanaf pagina 80.
 • Hoe kan je de competenties Nederlands van leerlingen observeren in andere leergebieden: vanaf pagina 96.
 • Hoe kan je taalbeschouwing evalueren: vanaf pagina 100.
 • Hoe kan je luistervaardigheid evalueren: vanaf pagina 111.
 • Hoe voer je reflectiegesprekken met leerlingen: vanaf pagina 120.
 • Hoe kan je permanent evalueren: vanaf pagina 125.
 • Hoe breng je de taalontwikkeling van anderstalige nieuwkomers in kaart: vanaf pagina 132.
 • Hoe breed evalueert mijn methode: vanaf pagina 139.
 • Hoe breed evalueert mijn volgsysteem: vanaf pagina 147.
 • Hoe beoordeel je een evaluatie-instrument: vanaf pagina 157.
 • Hoe stel je een goed evaluatie-instrument op: vanaf pagina 165.
 • Hoe kan je de competenties Nederlands analyseren aan het begin van het eerste leerjaar: vanaf pagina 169.
 • Welke informatie geef je mee aan een secundaire school en hoe doe je dat: vanaf pagina 180.
 • Hoe ga je aan de slag met de resultaten van breed evalueren: vanaf pagina 185.
 • Hoe breed evalueren kan leiden naar breed rapporteren: vanaf pagina 195.
 • Hoe krijg je een lijn in je evaluatiebeleid: vanaf pagina 201.
 • Hoe past een evaluatiebeleid in een taalbeleid: vanaf pagina 212.