Toolkit breed evalueren competenties Nederlands in het secundair onderwijs

Analyseer je beginsituatie

Start met de toolkit door je eigen aanpak onder de loep te nemen. Je reflecteert over je eigen evaluatiekeuzes op basis van 7 kernvragen:

 • Waarom evalueer ik?
 • Wat evalueer ik?
 • Hoe evalueer ik?
 • Wanneer evalueer ik?
 • Wie is betrokken bij de evaluatie?
 • Wat zijn mijn evaluatiecriteria?
 • Hoe ga ik aan de slag met de resultaten?

Je vindt de 7 kernvragen met toelichting terug vanaf pagina 38 in de
pdf bestandtoolkit breed evalueren competenties Nederlands in het secundair onderwijs (pdf, 305 p.) (8.57 MB).
Vind de 7 kernvragen door naar de juiste pagina te scrollen of via de rechtstreekse link in de inhoudstafel.

Naar boven

Het raamwerk talige behoeften en taaldoelen

Het raamwerk geeft je een overzicht van de talige behoeften en taaldoelen voor het secundair onderwijs. Je kan het gebruiken als achtergrond bij je reflectie over wat je wil evalueren.

Aan het schoolteam illustreert het raamwerk dat breed evalueren van de competenties Nederlands verder gaat dan de evaluatie van talige competenties: ook leercompetenties, zelfsturende en sociale competenties neem je mee in je beoordeling.

Lees meer over het raamwerk vanaf pagina 45 in depdf bestandtoolkit breed evalueren competenties Nederlands in het secundair onderwijs (pdf, 305 p.) (8.57 MB). Vind het raamwerk door naar de juiste pagina te scrollen of via de rechtstreekse link in de inhoudstafel.

Je vindt er antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe is het raamwerk opgebouwd?
 • Welke tekstsoorten zijn opgenomen?
 • Welke informatie geeft het raamwerk over het verwerkingsniveau?
 • Welke informatie geeft het raamwerk over het doelpubliek?
 • Welke competenties zijn ondergebracht in het raamwerk? Waarvoor staat elke competentie?
 • Waarvoor dient het raamwerk binnen de toolkit?

Naar boven

Implementatiescenario's

De implementatiescenario's tonen hoe je breed evalueren kan toepassen in een concrete situatie.

Elk scenario vertrekt vanuit een vraag zoals 'Hoe ga ik aan de slag met co-assessment?' of 'Hoe kan ik competenties Nederlands analyseren aan het begin van het eerste jaar secundair onderwijs?'. In dat laatste scenario lees je onder meer hoe je aan de slag kan gaan met evaluatiegegevens uit het basisonderwijs.

Vind een overzicht van de meest courante implementatiescenario's.

In de pdf bestandtoolkit breed evalueren competenties Nederlands in het secundair onderwijs (pdf, 305 p.) (8.57 MB) vind je toelichting bij de scenario's vanaf pagina 28. Vind de scenario's door naar de juiste pagina te scrollen of via de rechtstreekse link in de inhoudstafel.

Naar boven

Identificatiefiches

In de identificatiefiches van de toolkit vind je een overzicht van evaluatie-instrumenten. Per fiche vind je een bespreking van een evaluatie-instrument met gegevens zoals het aantal meetmomenten of de duur van het afnamemoment. De evaluatie-instrumenten zijn voor iedereen beschikbaar en methode-onafhankelijk.

Raadpleeg een overzicht van de identificatiefiches.

In de pdf bestandtoolkit breed evalueren competenties Nederlands in het secundair onderwijs (pdf, 305 p.) (8.57 MB) vind je vanaf pagina 164 toelichting bij de fiches. Vind de fiches door naar de juiste pagina te scrollen of via een rechtstreekse link in de inhoudstafel.

Naar boven

 


Extra informatie

Verwante pagina's