Toelatingsvoorwaarden voor de academie

Algemene toelatingsvoorwaarden deeltijds kunstonderwijs

Om deeltijds kunstonderwijs te volgen moet je:

 • Ten minste 6 jaar zijn
 • Of 6 jaar worden op het einde van het kalenderjaar waarin je je inschrijft

Je kan een kind van minder dan 6 jaar ook inschrijven in het deeltijds kunstonderwijs als het :

 • Bij het begin van het schooljaar is ingeschreven in het lager onderwijs
 • Bij het begin van het schooljaar huisonderwijs volgt

Naar boven

Toelatingsvoorwaarden langlopende opleidingen (per graad)

Beeldende en audiovisuele kunsten

Graad 1

Graad 2

 • Je bent geslaagd voor de 1ste graad of je bent ten minste 8 jaar op het einde van het kalenderjaar waarin je je inschrijft.
 • Je bent niet ouder dan 11 jaar bij de inschrijving op het einde van het kalenderjaar waarin je je inschrijft. 

Graad 3

Jongeren
 • Je bent geslaagd voor de 2de graad of je bent ten minste 12 jaar op het einde van het kalenderjaar waarin je je inschrijft.
Volwassenen
 • Je bent ten minste 18 jaar op het einde van het kalenderjaar waarin je je inschrijft.

Graad 4

 • Je bent geslaagd voor de 3de graad of je bent ten minste 18 jaar op het einde van het kalenderjaar waarin je je inschrijft.

Naar boven

Dans

Graad 1

Graad 2

 • Je bent geslaagd voor de 1ste graad of je bent ten minste 8 jaar op het einde van het kalenderjaar waarin je je inschrijft.

Graad 3

Jongeren
 • Je bent geslaagd voor de 2de graad.
Volwassenen
 • Je bent geslaagd voor de 2de graad.

Graad 4

 • Je bent geslaagd voor de 3de graad.

Naar boven

Muziek

Graad 1

Graad 2

Jongeren
 • Je bent geslaagd voor de 1ste graad of je bent ten minste 8 jaar op het einde van het kalenderjaar waarin je je inschrijft.
 • Je bent niet ouder dan 14 jaar bij de inschrijving.
Volwassenen
 • Je bent ten minste 15 jaar op 31 december van het kalenderjaar waarin je je inschrijft.

Graad 3

Jongeren
 • Je bent geslaagd voor de 2de graad.
Volwassenen
 • Je bent geslaagd voor de 2de graad.

Graad 4

 • Je bent geslaagd voor de 3de graad.

Naar boven

Woordkunst-Drama

Graad 1

Graad 2

 • Je bent geslaagd voor de 1ste graad of je bent ten minste 8 jaar op het einde van het kalenderjaar waarin je je inschrijft.
 • Je bent niet ouder dan 14 jaar bij de inschrijving.

Graad 3

Jongeren
 • Je bent geslaagd voor de 2de graad of je bent ten minste 15 jaar op het einde van het kalenderjaar waarin je je inschrijft.
Volwassenen
 •  Geen toelatingsvoorwaarden

Graad 4

 • Je bent geslaagd voor de 3de graad.

​​​​​​​Naar boven

Toelatingsvoorwaarden kortlopende studierichtingen of leeractiviteiten op maat

Het schoolbestuur van de academie bepaalt de minimumleeftijd voor de kortlopende studierichtingen zoals beeldende en audiovisuele cultuur, danscultuur, woordkunst-dramacultuur, muziekcultuur en muziekgeschiedenis en de leeractiviteiten op maat.

Voor de specialisatie-opleidingen moet je op zijn minst voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de vierde graad van het domein in kwestie. De specialisatie is bedoeld voor leerlingen die blijk geven van een uitgesproken artistiek talent. Dat kunnen leerlingen zijn die zich willen voorbereiden op hoger kunstonderwijs of die een eigen kunstenaarspraktijk willen ontwikkelen. De academie kan bijkomende toelatingsvoorwaarden bepalen om hiervoor leerlingen met voldoende potentieel aan te trekken.

Informeer bij de academie zelf aan welke voorwaarden je moet voldoen en of je een kans hebt om in aanmerking te komen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving