Toelatingsvoorwaarden volwassenenonderwijs

Minimumleeftijd


Basiseducatie en het studiegebied algemene vorming:

 • 18 jaar
 • Voor een opleiding die in september of later start mogen ook cursisten die ten laatste op 31 december 18 jaar worden zich inschrijven.

Andere opleidingen in het volwassenenonderwijs:

 • 16 jaar
 • 15 jaar als je minstens 2 jaar secundair onderwijs volgde.

Naar boven

Voorkennis


Hoger beroepsonderwijs

Voor het hoger beroepsonderwijs in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) kan je inschrijven als je over een van de volgende certificaten beschikt:

 •     Een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs;
 •     Een diploma van het secundair onderwijs;
 •     Een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden;
 •     Een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs of van het hoger beroepsonderwijs van minimum 900 lestijden;
 •     Een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
 •     Een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
 •     Een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 •     Een diploma van bachelor of master;
 •     Een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's.

Wie geen van die certificaten behaald heeft moet slagen voor een toelatingsproef om zich te mogen inschrijven. Contacteer het CVO om die mogelijkheid te bespreken.

Andere opleidingen

Voor de andere opleidingen is geen voorkennis vereist. Wel zijn sommige modules alleen toegankelijk voor wie voor een eerdere module geslaagd is.

Naar boven

Nationaliteit of wettig verblijf

Als je 18 jaar of ouder bent moet je de Belgische nationaliteit bezitten, of voldoen aan de voorwaarden voor wettig verblijf in België.

Als je geen rijksregisternummer hebt moet je een document van wettig verblijf voorleggen. De documenten die daarvoor in aanmerking komen vind je in het vademecum wettig verblijf (pdf, 7 p.) (230 kB).

Naar boven


Extra info

Regelgeving