Toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs

Toelatingsvoorwaarden gewoon secundair onderwijs

Aan welke algemenen en specifieke toelatingsvoorwaarden moeten leerlingen voldoen vooraleer ze toegang krijgen tot het gewoon secundair onderwijs?

Toelatinsgvoorwaarden buitengewoon secundair onderwijs

Toelating buitengewoon secundair onderwijs: voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden én beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.