Toelatingsvoorwaarden gewoon secundair onderwijs

Algemene toelatings- en overgangsvoorwaarden

In de omzendbrief structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs vind je de algemene toelatings- en overgangsvoorwaarden. Je vindt er onder andere een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat als een leerling over meer dan 1 oriënteringsattest beschikt?
  • Wat is het verschil tussen toelatingsvoorwaarden en overgangsvoorwaarden?
  • Hoe verloopt studieregularisatie via deelname aan een examencommissie?
  • Wat als de toelatingsklassenraad een leerling toelaat tot een bepaald structuuronderdeel, en de leerling een oriënteringsattest B of C behaalt?
  • Wanneer mag de toelatingsklassenraad de beperkingen die voortvloeien uit een oriënteringsattest B of C, opheffen?
  • Wat is de leeftijdsgrens binnen het voltijds gewoon secundair onderwijs?


Leerlingen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs mogen zich ook inschrijven in een gewone school. Raadpleeg de grote lijnen van het M-decreet

Naar boven

Specifieke toelatings- en overgangsvoorwaarden

In de omzendbrief structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs lees je de specifieke toelatings- en overgangsvoorwaarden voor het:

Naar boven