Toelating en inschrijving

Met welk diploma krijg je toegang tot een graduaatsopleiding, bachelor, master, bachelor-na-bachelor of master-na-masteropleiding?

Hoe schrijf je in in het hoger onderwijs? Wat is het verschil tussen een diploma-, credit- of examencontract? Kan je contracten combineren?

Hogescholen en universiteiten gaan zelf na of een buitenlands diploma gelijkwaardig is aan de gevraagde Vlaamse diploma’s.

Als je je wil inschrijven voor de opleiding tot arts of tandarts, of voor een opleidingsonderdeel ervan, moet je slagen voor het toelatingsexamen.

Voor de kunstopleidingen van de hogescholen moet je slagen voor een artistieke toelatingsproef.

Om te kunnen inschrijven voor bepaalde bacheloropleidingen moet je deelnemen aan een niet-bindende toelatingsproef.