Toekomstgerichte veilige ICT-infrastructuur scholen leerplichtonderwijs

'Een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het leerplichtonderwijs'
 

Doelstelling

Elke school beschikt over een kwaliteitsvolle digitale infrastructuur die digitale didactiek en veilig ICT-gebruik mogelijk maakt.

Acties

Actie 1.1:

  • Actie 1.1.1: elke leerling van het vijfde en zesde leerjaar in het basisonderwijs voorzien van een toestel via de scholen;
  • Actie 1.1.2: elke leerling in het secundair onderwijs voorzien van een toestel via de scholen;
  • Actie 1.1.3: enkele toestellen voor gedeeld gebruik te voorzien in elke klas van het kleuteronderwijs en van het eerste tot en met het vierde leerjaar in het basisonderwijs via de scholen.

Actie 1.2:

  • Actie 1.2.1: ICT-materiaal voor leerkrachten voorzien via de school;
  • Actie 1.2.2: de versterking van de ICT-infrastructuur binnen de schoolmuren via de scholen.

Actie 1.3:

Het faciliteren van connectiviteit en telecomdiensten voor scholen en onderwijsinstellingen met bijzondere aandacht voor beveiligingsopties en snelheid via een nieuwe raamovereenkomst.

Actie 1.4:

Het faciliteren van het refurbishen en het hergebruik van toestellen via een raamovereenkomst.


Verwante pagina's: