Toegankelijkheidsverklaring

Versie 1.0 - december 2020 

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming streeft ernaar haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarin de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet. 
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op onderwijs.vlaanderen.be

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. Er zijn drie niveaus waarop men deze regels kan implementeren: niveau A, niveau AA en niveau AAA. 

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Beperkingen en alternatieven

We laten onze website screenen met behulp van een automatische screeningstool. Zo kunnen we systematisch verderbouwen aan een toegankelijke website. 

Nog niet alle webpagina’s voldoen volledig aan de eisen voor:

  • Afbeeldingen
  • Beschrijving links
  • Video’s
  • Lijsten en tabellen
  • Documenten

Sommige documenten zijn dus nog niet volledig toegankelijk. Het gaat bijvoorbeeld om informatie die in pdf-formaat of tabelvorm wordt aangeboden zoals diverse publicaties, onderzoeksrapporten ...  Wil je een toegankelijke versie ontvangen, dan kun je die aanvragen via webredactie.onderwijs@vlaanderen.be

Onderwijs.vlaanderen maakt ook gebruik van de sociale netwerken Facebook, Twitter, Instagram en YouTube om te communiceren over onderwijs. Je kunt ons steeds contacteren via die sociale netwerken.

Opstellen van deze toegankelijkheidsverklaring 

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 21/12/2020 en gebaseerd op de resultaten van een automatische screeningstool.

Feedback en contactgegevens

  • Ondervind je problemen en wens je hulp bij het vinden van informatie of het uitvoeren van een actie? 
  • Heb je vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onderwijs.vlaanderen.be of over deze toegankelijkheidsverklaring? 

Contacteer de webredactie via webredactie.onderwijs@vlaanderen.be 

Handhavingsprocedure 

Niet tevreden met het antwoord op je vragen? Contacteer de klachtenbehandelaar van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Als je er met de klachtenbehandelaar van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming niet uitgeraakt, kan je ook de Vlaamse Ombudsdienst contacteren.