Tips voor je studie- of beroepskeuze

Begin op tijd

 • Kiezen gaat niet vanzelf. Het vraagt tijd en inspanning. Begin er dus tijdig mee en doe het actief en grondig. Maak  een tijdschema en een concreet stappenplan om tot een weloverwogen beslissing te komen.
 • Hou in je stappenplan ook rekening met de praktische uitvoering: inschrijving, verplaatsing, al dan niet op kot gaan, financiën … Op de SID-in kunnen de exposanten ook al een aantal vragen beantwoorden.
 • Soms laten opleidingen maar een beperkt aantal kandidaten toe. Dan moet je er sowieso op tijd bij zijn.
 • Ook als je beslist om te gaan werken,  moet je rekening houden met een aantal formaliteiten:  inschrijven bij de VDAB en de mutualiteit, de dienst voor kinderbijslag verwittigen ...

Naar boven

Je keuze maken

 • Je kan in de eerste plaats terecht bij je school en je leraren. Neem samen met je leerkracht de brochure Wat na het secundair onderwijs? (Vlaanderen.be) door. Dat is de ideale manier om later naar de studie-informatiedag (SID-in) te komen.
 •  Gebeurt er niets op jouw school? Dan kan je dat op de leerlingenraad aankaarten. Of ga rechtstreeks naar het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Vraag de contactgegevens van jouw CLB aan je school, of vind het bij de adressen van de CLB’s.
 • Op Onderwijskiezer vind je tests om je interesses,  je studiehouding en -methode te meten. Heb je een vaag idee welke richting je uit wil, maar weet je nog niet precies welke studie daarvoor geschikt is? Ook dat kan je uitzoeken op Onderwijskiezer.
 • Bevraag oud-leerlingen van je school. De ene school is de andere niet. Daarom is het zinvol uit te zoeken welke problemen oud-leerlingen van jouw school ondervinden in hun verdere studies of hun beroep. Zij zullen je een eerlijke mening geven, durf ze dus aan te spreken. Zij kunnen je informeren over de sterke en zwakke punten van je vooropleiding, en je realiteitszin aanscherpen over wat een beroep inhoudt. Veel scholen organiseren zelf zo’n infomoment met oud-leerlingen op een namiddag of avond.
 • De hogescholen, universiteiten en beroepssectoren hebben elk een eigen website met informatie.
  • Vind in het Hogeronderwijsregister de gegevens van de onderwijsinstellingen. Meestal zijn die ook actief op sociale media.
  • In de brochure Wat na het secundair onderwijs? staan in deel 2 de adressen en websites van de onderwijsinstellingen, in deel 3 die van de beroepssectoren.
  • Werk met mensen maakt jongeren van 14 tot 18 jaar wegwijs in de sociale sector. Je kan er beroepen vinden die bij je interesses passen op basis van een beroepentest en een beroepenfilter.

Naar boven

 


Extra informatie

Publicaties

Websites