Tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur

Heb je binnen een termijn van 36 maanden 24 maanden dienstanciënniteit opgebouwd in een ambt in een centrum voor basiseducatie?

Dan heb je recht op een tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur in dat ambt.

Het volume van je aanstelling voor onbepaalde duur is minstens het volume dat je presteerde vóór die aanstelling, voor zover de omkadering van je centrum dat toelaat.

Een tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur is een voorwaarde voor een vaste benoeming in een centrum voor basiseducatie.


Extra informatie

Verwante pagina’s