Thematic reviews

Wat zijn de thematic reviews?

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) promoot beleid dat het economisch en sociaal welbevinden van alle mensen verbetert. Om dat beleid vorm te geven formuleert de OESO thematische aanbevelingen, zowel voor specifieke landen als op internationaal niveau. Ze werkt daarvoor met ‘thematic reviews’.

Naar boven

Resultaten

Vlaanderen nam al verschillende keren deel aan thematic reviews. Zo is er het Vocational Education and Training (VET)-programma over beroepsonderwijs en -opleidingen, dat een beeld schetst van hoe het beleid over VET tegemoetkomt aan noden op de arbeidsmarkt. Het programma omvat twee grote thematic reviews: ‘Learning for Jobs’ (afgerond) en ‘Skills beyond schools’.

In 2011 startte het vervolgproject Skills beyond school met de bedoeling de weg van Learning for jobs (2010) verder in te slaan en de focus van VET specifieker te richten op postsecundair beroepsonderwijs en -opleidingen.

Andere thema’s zijn onder meer ‘Schoolleiderschap’ (2008), ‘Erkenning van non-formeel en informeel leren’ (2010), ‘Evaluaties en assessments’ (2011) en 'Review of school resources' (2015).

Raadpleeg de thematic reviews op de website van de OESO

Naar boven