Teaching and Learning International Survey (TALIS)

Wat is TALIS?

Teaching and Learning International Survey (TALIS) is een internationaal vergelijkend onderzoek over leraren en hun schoolleiders op initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Aan de hand van vragenlijsten worden leraren en schoolleiders bevraagd over tal van aspecten van hun werk en hun werkomgeving. Zo verzamelt TALIS gegevens over:

  • Erkennen, evalueren, feedback geven aan en belonen van leerkrachten
  • Schoolleiderschap
  • Lespraktijken, attitudes en opvattingen over lesgeven
  • Professionele ontwikkeling
  • ...

Internationale resultaten staan op de website van de OESO.
Informatie over de Vlaamse rapporten vind je verder op deze pagina en via de zoekfunctie.

Naar boven

TALIS 2018

Vlaanderen nam ook in 2018 deel aan het TALIS-onderzoek. Leraren en schoolleiders van zowel de eerste graad secundair onderwijs (internationaal de kern van TALIS) als van het lager onderwijs (inernationaal een optionele groep) vulden een uitgebreide vragenlijst in.

Een onderzoeksteam van de Vrije Universiteit Brussel stond in voor de implementatie van TALIS 2018 in Vlaanderen. Gelijktijdig met de internationale rapporten van de OESO verscheen een eerste volume van het Vlaams rapport op 19 juni 2019, en een tweede volume van het Vlaams rapport op 23 maart 2020.

Naar boven

TALIS 2013

Vlaanderen nam deel aan TALIS 2013 voor de 1ste graad secundair onderwijs als kernpopulatie en verzamelde bovendien gegevens voor het lager onderwijs (als optie).

Een team van de onderzoeksgroep Edubron van de Universiteit Antwerpen voerde TALIS 2013 uit in Vlaanderen en zorgde voor een rapport met de eerste analyses.


Vervolganalyses TALIS

De TALIS-resultaten werden meer diepgaand geanalyseerd met een focus op professionalisering van leraren en schoolleiders, de jobtevredenheid van leraren en de maatschappelijke waardering die leraren voelen.

Naast een uitgebreid rapportpdf bestandProf. ontw. en samenwerking van leraren & schoolleiders in Vlaanderen (Vanhoof, Van Petegem, & Vanhoof, 2015) (pdf, 42 p.) (712 kB) werden ook 4 kortere publicaties gemaakt:

Naar boven

TALIS 2008

Een eerste set van Vlaamse resultaten staat in de brochure 'Onze leerkrachten vandaag: lesgeven in de eerste graad secundair onderwijs - Eerste resultaten van de Teaching And Learning International Survey (TALIS)'

Scholen die deelnamen aan TALIS, ontvingen hun individuele schoolfeedbackrapport.

Persconferentie

Op 16 juni 2009 vond een persconferentie plaats waarop het TALIS-project werd voorgesteld:

Studienamiddag

Op woensdag 30 september 2009 organiseerde het Departement Onderwijs en Vorming een studievoormiddag over TALIS.

Naar boven

 

Contact
Isabelle Erauw