Tbsob, reaffectatie en wedertewerkstelling

Heeft je bestuur in een bepaald ambt onvoldoende uren om alle vastbenoemde personeelsleden een opdracht aan te bieden? Hoe gaat tbsob in zijn werk?

Wijs een betrekking toe aan een personeelslid dat ter beschikking werd gesteld: met een reaffectatie in hetzelfde ambt, of met een wedertewerkstelling in een ander ambt.