Tarieven en kosten

Inschrijvingsgeld

Volwassenen

Basistarief

Je betaalt 320 euro (schooljaar 2021-2022) voor elk domein waarvoor je je inschrijft.

Verminderd tarief

Je betaalt het verminderd tarief van 135 euro (schooljaar 2021-2022) als je (kan bewijzen dat je) behoort tot een van onderstaande groepen of ten laste bent van iemand die tot een van de groepen behoort:

 • Je behoort tot, of
 • Je bent ten laste van iemand die behoort tot:
Bewijs dat je nodig hebt: 

Je bent jonger dan 25 jaar

 

 • Geldig identiteitsbewijs

Je bent uitkeringsgerechtigd werkloos

 • Attest VDAB of RVA ‘Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs’

Je ontvangt een leefloon

 • Attest van het OCMW, of een UiTpas op naam met kansenstatuut

Je ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag

Je bent erkend als persoon met een handicap én ontvangt een uitkering van de FOD Sociale Zaken

 • European Disability Card
 • of een rekeninguittreksel van een recente storting van de tegemoetkoming van de FOD
 • of een attest dat je een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zaken ontvangt

Je ontvangt een verhoogde kinderbijslag

 • Attest van de FOD Sociale Zaken met minimaal 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’
 • of een attest waaruit blijkt dat je verhoogde kinderbijslag ontvangt met de vermelding dat deze wordt toegekend wegens een handicap van ten minste 66%

Je bent voor ten minste 66% arbeidsongeschikt

 • Attest van je ziekenfonds met een geldigheidsperiode, je RIZIV-nummer, en vermelding van minimaal 66% arbeidsongeschiktheid
 • of een attest van de FOD Sociale Zaken met de vermelding ‘vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder’ of een attest van het RIZIV

Je verblijft in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instelling

 • Verklaring van de directie van de instelling

Je bent erkend politiek vluchteling

 • Attest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met de vermelding ‘vluchteling’
 • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar je verblijft
 • Identiteitsbewijs voor vreemdelingen

Het bewijsstuk toont aan dat je voldoet aan de voorwaarden:

 • Op het moment van inschrijving
 • Of in september van het schooljaar waarvoor je verminderd inschrijvingstarief vraag

Bezorg het papieren of elektronische bewijsstuk aan de academie via e-mail, scan, foto…

Als je een UiTPAS met kansenstatuut hebt, hoef je geen bijkomende documenten voor te leggen. De UiTPAS kan je aanvragen in de stad of gemeente waar je woont. Je betaalt dan maar 20 of 25% van het toegangsgeld voor een museum, theater, concert enz. Ook in het deeltijds kunstonderwijs betaal je maximaal 20 of 25% van het basistarief.

Bewijsstukken uit andere regio’s in België (Wallonië, Brussel) of het buitenland zijn soms gelijkwaardig. Contacteer het secretariaat van je academie voor meer informatie.

Consumptiecheques

Je mag het inschrijvingsgeld, of andere vergoedingen of bijdragen die je aan de academie betaalt, niet met consumptiecheques betalen.

Naar boven

Jonger dan 18 jaar

Basistarief

Je betaalt 69 euro (schooljaar 2021-2022)  per schooljaar

Is je kind jonger dan 12 jaar? Dan is het inschrijvingsgeld fiscaal aftrekbaar als kost voor kinderopvang. Vraag een attest aan het secretariaat van je academie.

Verminderd tarief

Je betaalt het verminderd tarief van 45 euro (schooljaar 2021-2022) als:

Je je inschrijft voor een 2de, 3de of 4de domein (in dezelfde of een andere academie)  
Iemand anders die op jouw adres woont al inschrijvingsgeld heeft betaald in dezelfde of een andere academie  

Je een verhoogde kinderbijslag ontvangt en een van attest kan voorleggen

 • Attest van de FOD Sociale Zaken met minimaal 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’
 • of een attest waaruit blijkt dat je verhoogde kinderbijslag ontvangt met de vermelding dat deze wordt toegekend wegens een handicap van ten minste 66%
Je verblijft in een gezinsvervangend tehuis, een medisch-pedagogisch instituut of een pleeggezin  
 • Verklaring van de directie van de instelling
De ouder of persoon die je ten laste heeft, recht heeft op een verminderd inschrijvingstarief en een geldig bewijsstuk kan voorleggen. 

Naar boven

Cursusmateriaal, auteursrechten, retributie

Cursusmateriaal omvat alle benodigdheden die de academie noodzakelijk vindt en doorrekent aan jou. Sommige academies vragen ook een bijdrage in de werkingsmiddelen van de academie (retributie). Als je academie je een bijdrage aanrekent voor cursusmateriaal of auteurs- of reprografierechten dan krijg je vóór je inschrijving een inschatting van de te verwachten kosten.

Mogelijk moet je zelf materiaal aankopen, zoals tekenmateriaal of een muziekinstrument.
In de meeste academies kan je instrumenten huren.

Naar boven


Extra informatie 

Verwante pagina's 

Naar boven