Studietraject, evaluatie en diploma

Je moet geen voltijds dagonderwijs volgen om een diploma hoger onderwijs te behalen. Ook flexibele trajecten en de Open Universiteit zijn opties.

Waaraan moet je denken als je van opleiding of onderwijsinstelling wil veranderen? Of je studies wil stopzetten?

Wanneer behaal je het diploma hoger onderwijs? Waaruit bestaat het diploma? Kan een diploma ook in het Engels afgeleverd worden?

Heb je vroeger al gestudeerd? Of bezit je door je job bepaalde competenties? Misschien krijg je op basis daarvan vrijstellingen in je huidige opleiding.

Hoeveel examenkansen krijg je voor een opleidingsonderdeel? Wanneer slaag je? Wat moet je doen als je het niet eens bent met je examenresultaten?

Heel wat oude diploma's en graden zijn gelijkgeschakeld met bachelor of master. Welke waarde heeft jouw diploma in de huidige bachelor-masterstructuur?

Met je diploma hoger onderwijs kan je veel kanten uit op de arbeidsmarkt. Voor de toegang tot de onderwijsberoepen is het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming bevoegd. Voor een aantal andere beroepen is dat een federale overheidsdienst (FOD) of het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Je bent je hogeschool- of universiteitsdiploma kwijt of het is vernietigd? Voor een vervangend attest kan je terecht bij je hogeschool, je universiteit of AHOVOKS.